Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło honorowy patronat nad konferencją „Partnerstwo międzysektorowe w zarządzaniu kryzysowym”, organizowaną przez Federację  Polskich Banków Żywności. Konferencja odbędzie się 15 listopada 2012 r. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie.

Konferencja ma na celu popularyzację procedur zarządzania kryzysowego w Bankach Żywności, a także zachęcenie do tworzenia podobnych rozwiązań w innych organizacjach pozarządowych. Istotnym założeniem konferencji jest podnoszenie jakości działań związanych z reakcją na sytuacje kryzysowe, poprzez edukację w zakresie teoretycznych zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, jak i przedstawienie dobrych praktyk związanych z pomocą osobom poszkodowanym.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się, w jaki sposób powinny przebiegać działania związane z zarządzaniem kryzysowym oraz zostaną zapoznani z przykładami dobrych praktyk z zakresu pomocy osobom poszkodowanym podczas sytuacji kryzysowych. Ponadto, spotkanie będzie okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązania ewentualnej współpracy między organizacjami, co, jak pokazały doświadczenia z powodzi w 2010 r., jest bardzo istotne dla skuteczności niesionej pomocy.

Konferencja jest szczególnie adresowana do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji rządowej i samorządowej, którzy chcą się dowiedzieć, jak działają organizacje pozarządowe w sytuacjach kryzysowych. Będzie to również okazja, aby dowiedzieć się jak współpracować, by szybko i skutecznie pomagać osobom poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych.

Konferencja jest organizowana we współpracy ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno-Wychowawczą. Patronat nad konferencją, oprócz RCB, objął także Wydział Bezpieczeństwa Akademii Obrony Narodowej.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wysyłanie zgłoszeń do dnia 13 listopada 2012 roku na adres konferencja@bankizywnosci.pl.