Zagrożenie związane z prognozowanymi przez meteorologów ulewnymi deszczami, a związku z tym możliwością wystąpienia powodzi, było tematem posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie, któremu przewodniczył Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, odbyło się w poniedziałek, 26 maja w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Jak przekazał zebranym zastępca dyrektora IMGW Rafał Bąkowski, ulewne deszcze w wysokości do około 100 – 150 mm w ciągu 36 godzin (27 -28 maja) są przewidywane w województwach: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim i mazowieckim. Wg IMGW prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85-90%.

Premier Donald Tusk podkreślił, że sytuacja jest poważna, dlatego wszystkie służby muszą być w pełnej gotowości do działania. Powinno się zrobić wszystko, aby uchronić ludzi przed zagrożeniem, a jeśli już dojdzie do sytuacji kryzysowej – jak najszybciej nieść pomoc – powiedział.

Dyrektor RCB Janusz Skulich poinformował, że w związku z zagrożeniem, Centrum przekazało województwom rekomendacje działań, w tym:

–   stałe monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej;

–  pilne wskazanie punktów newralgicznych (odcinki obwałowań, miejscowości, obiekty), które w przypadku pogorszenia warunków hydro-meteorologicznych, mogą być szczególnie narażone na zagrożenia/ zniszczenia. Przekazanie informacji w tej sprawie do komendantów powiatowych, wojewódzkich i komendanta głównego PSP;

–   przekazanie informacji o zagrożeniu na szczebel powiatowy i gminny;

–   wzmocnienie służb dyżurnych poziomu wojewódzkiego i powiatowego;

–   uruchomienie całodobowych dyżurów na poziomie gmin;

–   sprawdzenie systemów alarmowania i ostrzegania ludności.

W posiedzeniu, oprócz Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, udział wzięli ministrowie: spraw wewnętrznych – Bartłomiej Sienkiewicz, obrony narodowej – Tomasz Siemoniak, administracji i cyfryzacji – Rafał Trzaskowski, komendanci: Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Policji – nadinsp. Marek Działoszyński, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej – gen bryg. SG Jacek Bajger, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – Witold Sumisławski, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Rafał Bąkowski, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Stanisław Koziej, wojewodowie: lubelski – Wojciech Wilk, świętokrzyski – Bożentyna Pałka – Koruba, podkarpacki – Małgorzata Chomycz – Śmigielska, małopolski – Jerzy Miller, dolnośląski – Tomasz Smolarz, śląski – Piotr Litwa, opolski – Ryszard Wilczyński, lubuski – Jerzy Ostruch, wielkopolski – Piotr Florek, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Jacek Cichocki oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – Janusz Skulich.