Szkolenie dla służb i instytucji zaproszonych do udziału w ćwiczeniu LIBERO 2013, odbyło się w dniach 20-21 czerwca 2013 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Jego organizatorem był Główny Lekarz Weterynarii, we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Szkolenie to było pierwszym etapem ćwiczenia Libero 2013,  które będzie dotyczyło sprawdzenia elementu Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego związanego z zagrożeniem epizootią, czyli chorobą zakaźną zwierząt.

Podczas spotkania przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:  Witold Skomra – doradca,  szef Wydziału Planowania Dorota Leduchowska oraz główny specjalista w tym wydziale Aneta Dobruk-Serkowska, omówili zagadnienia z zakresu planowania cywilnego, w szczególności dotyczące opracowania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego i jego umocowań prawnych oraz praktycznych aspektów wykorzystania Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego przez podmioty realizujące zadania zarządzania kryzysowego.

Zaproszeni do udziału w szkoleniu prelegenci z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta Torunia omówili doświadczenia, uwagi i wnioski związane ze zwalczaniem grypy ptaków w 2006 r. Plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zagadnienia dotyczące m.in. afrykańskiego pomoru świń zostały przedstawione przez pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Udział w  szkoleniu wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Lekarza Weterynarii, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Ministerstwa Gospodarki, Agencji Rezerw Materiałowych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Urzędów Wojewódzkich: Mazowieckiego, Warmińsko-Mazurskiego i Lubelskiego oraz przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego, Polskiego Związku Łowieckiego oraz  służb Inspekcji Weterynaryjnej z całego kraju.

Na przełomie września i października 2013 r. odbędzie się drugi etap ćwiczenia Libero 2013. Jego organizatorami są RCB, GLW i MRiRW.

PICT4472PICT4494PICT4489PICT4501