Organizacja wspólnych konferencji, szkoleń i ćwiczeń oraz wymiana analiz, ocen i prognoz to ustalenia porozumienia pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Kwaterą Główną Wielonarodowego Korpusu Północno – Wschodniego. Porozumienie zostało podpisane dziś (24 października) w Szczecinie przez dyrektora RCB Marka Kubiaka oraz gen. Manfreda Hoffmana, dowódcę Korpusu.

Współpraca z Wielonarodowym Korpusem Północno- Wschodnim jest dla nas bardzo cenna. Jestem przekonany, że wymiana analiz i opracowań, wspólne angażowanie się w projekty z zakresu zarządzania kryzysowego, współpraca w ramach szkoleń i ćwiczeń  przyniesie wymierne korzyści kierowanym przez nas instytucjom, a przede wszystkim przyczyni się do budowy odporności na zagrożenia bezpieczeństwa zarówno Polski jak i naszych sojuszników z NATO

– podkreślił dyrektor Kubiak.

Dzisiejsza uroczystość, to kolejny krok do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie. W ten sposób pogłębiamy zażyłą współpracę Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego z polskim rządem. Rządowe Centrum  Bezpieczeństwa to ekspert najwyższego szczebla ds. bezpieczeństwa w czasach pokoju oraz konfliktu. To fantastyczne, że nasze zespoły pogłębią współpracę

– powiedział gen. Hoffman.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od początku swojego funkcjonowania współpracuje z NATO. M.in. uczestniczy w pracach Komitetu ds. Planowania Cywilnego (Civil Emergency Planning Comittee, – CEPC), najwyższego organu NATO ds. planowania cywilnego. Centrum jest też punktem kontaktowym przy wymianie informacji w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NATO Crisis Response System – NCRS), stanowiącym jeden z kluczowych elementów szybkiego i sprawnego funkcjonowania Sojuszu w różnych sytuacjach i wspomagającym podejmowanie decyzji. Porozumienie z Wielonarodowym Korpusem Północno-Wschodnim jest naturalną kontynuacją tej współpracy.

porozumienie 2
porozumienie 3
porozumienie 4

porozuminie 7

Zdjęcia: Kwatera Główna Wielonarodowego Korpusu Północno – Wschodniego