W dniu 29 października 2009 r. Komisja Europejska poinformowała o wystąpieniu zwiększonej liczby zachorowań grypopodobnych na Ukrainie, zwłaszcza w obwodach Tarnopol, Iwano-Frankowsk i Lwów. Największą liczbę zachorowań zanotowano w obwodzie tarnopolskim, w którym, od 13 października 2009 r., poddano hospitalizacji 95 osób (25 w stanie ciężkim, 10 osób zmarło).W związku z powyższym, Komisja Europejska zwróciła się do Europejskiego Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób o dokonanie oceny sytuacji.
W dniu 29.10. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie zespołu eksperckiego, podczas którego omówiono sytuację na zachodniej Ukrainie i w rejonach przygranicznych Polski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z informacją uzyskanych od państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych w Rzeszowie i Lublinie wynika, że w województwach przygranicznych nie odnotowano nietypowego wzrostu zachorowań grypopodobnych.
Polskie służby sanitarne monitorują sytuację na terytorium Polski. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, podjęte zostaną adekwatne działania przez odpowiednie służby.
Jednocześnie Główny Inspektor Sanitarny przypomina :
• jeśli wystąpią u Ciebie objawy grypopodobne (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła), pozostań w domu,
• unikaj bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne. Kiedy sam jesteś chory zachowuj odpowiednią odległość od innych osób, tak aby chronić je przed zachorowaniem,
• kiedy kaszlesz i kichasz zakrywaj usta i nos chusteczką. To pomoże zapobiec zakażeniu wirusem innych osób,
• myj często ręce wodą z mydłem,
• unikaj dotykania oczu, nosa i ust (wirusy i bakterie często rozprzestrzeniają się gdy ludzie dotykają skażonych powierzchni, a potem oczu, nosa i ust),
• w przypadku wystąpienia objawów chorobowych (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła) – natychmiast skontaktuj się z lekarzem.