W dniach 11-12 listopada 2010 r. w Brukseli odbyło się spotkanie punktów kontaktowych państw członkowskich ds. ochrony infrastruktury krytycznej, poświęcone omówieniu istotnych kwestii dotyczących ochrony Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele państwa członkowskich oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Ze strony polskiej uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Zagrożeń Asymetrycznych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Pan Tomasz Szewczyk oraz Pani Aneta Bugajska. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele firmy Unisys, odpowiedzialnej za przygotowanie systemu CIWIN, Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) oraz Sekretariatu Generalny Rady Unii Europejskiej.

Głównym celem posiedzenia było omówienie rezultatów oceny pilotażowej wersji systemu CIWIN (Critical Infrastructure Warning Information Network), którego celem jest wymiana informacji i najlepszych praktyk z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Podczas spotkania omówiono również kwestie związane z działaniami Komisji Europejskiej w obszarze ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej, projektem ERN-CIP (European Reference Network for Critical Infrastructure Protection), czyli planowaną siecią laboratoriów referencyjnych prowadzących badania nad istniejącymi rozwiązaniami z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej oraz dyskutowano nad planowanym przeglądem Dyrektywy dot. europejskiej ochrony infrastruktury krytycznej, jak i całym Europejskim Programem Ochrony Infrastruktury Krytycznej.