Dziś (17 maja) o godzinie 9.00 zebrał się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza.

Głównym tematem dzisiejszego posiedzenia było omówienie zagrożenia wynikającego z najnowszych prognoz IMGW. Według nich prognozowana fala wezbraniowa tworząca się na Wiśle może w niektórych miejscach znacznie przekroczyć stany alarmowe.

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle spodziewana jest 18.05 w godzinach wieczornych w rejonie Sandomierza. Wysokość fali według modeli może osiągnąć 750-790 mm (w 2010 r. – 843 mm). Dokładna wartość fali kulminacyjnej dla Sandomierza zostanie określona przez IMGW jutro rano (ok. 12 h przed przejściem).

Podczas spotkania uczestnicy omówili bieżącą sytuację oraz przedstawili działania podjęte dotychczas w związku z zagrożeniem powodziowym w kraju.

Wojewodowie z zagrożonych terenów, biorący udział w RZZK za pomocą wideokonferencji, omówili sytuację w swoich województwach. Przedstawili miejsca, które zostały zidentyfikowane jako newralgiczne i wymagają stałego monitorowania. Zapewnili, że wszystkie takie odcinki zostały dodatkowo zabezpieczone. Wojewodowie – podkarpacki, małopolski, śląski, opolski, dolnośląski – nie zasygnalizowani poważnych zagrożeń na swoim terenie.

Komendant Główny PSP przedstawił działania obecnie podejmowane przez służby ratownicze oraz stan przygotowań do powodzi na terenach, na których spodziewane jest największe zagrożenie. Są prowadzone we współpracy z Policja, Strażą Graniczną i Siłami Zbrojnymi.

Przewodniczący posiedzeniu Minister Sienkiewicz wyznaczył zastępcę komendanta głównego Kowalskiego kierującym akcją zabezpieczającą najbardziej zagrożone rejony

W posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli m.in. Rafał Trzaskowski – minister administracji i cyfryzacji, Maciej Grabowski – minister środowiska, Mieczysław S. Ostojski – dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Witold Sumisławski – prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, komendant Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, zastępca komendanta Policji – nadinsp Krzysztof Gajewski. i  zastępca komendanta głównego Straży Granicznej – pułk SG Andrzej Pilaszkiewicz oraz Janusz Skulich – sekretarz RZZK, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

 RZZK1