W związku z pożarami lasów w okolicach Czarnobyla, Państwowa Agencji Atomistyki informuje, że sytuacja ta nie powoduje żadnego zagrożenia dla mieszkańców Polski. Podczas ostatniego tygodnia żadna ze stacji monitorujących nie odnotowała zwiększonej mocy dawki promieniowania na terenie Polski.

Więcej na stronie: Państwowej Agencji Atomistyki