8 lipca 2009 r. na posiedzeniu komisji senackiej został przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Senat będzie głosował nad nim na posiedzeniu plenarnym 15 lipca.