W dn. 20-22 maja 2009 r. w Sopocie odbyła się VI konferencja z cyklu Wolność i Bezpieczeństwo, zorganizowana przez Computerworld i Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Tytuł tegorocznej konferencji to – „W kręgu pięciu żywiołów: ziemia, woda, ogień, powietrze i cyberprzestrzeń”.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było jednym z patronów honorowych obrad, a przedstawiciel RCB płk SG Dariusz Góralski przedstawił rolę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce oraz zagadnienie infrastruktury krytycznej.

Kluczowe kwestie konferencji – poza zarządzaniem kryzysowym – dotyczyły wymiany informacji między służbami ratowniczymi, współpracy różnych organizacji i podmiotów (publicznych, prywatnych, NGO) w sytuacjach zagrożenia i akcjach ratowniczych. Kontynuowano także debatę o ochronie granic i współpracy transgranicznej w walce z żywiołami. Jednym z ważniejszych tematów obrad było bezpieczeństwo energetyczne Polski, w zakresie zabezpieczenia dostaw prądu i innych paliw. Ponadto wystąpienia podczas konferencji dotyczyły m.in. łączności specjalnej w sektorze publicznym, telemedycyny w zarządzaniu kryzysowym, a także wojny w cyberprzestrzeni.

Wolność i Bezpieczeństwo to nazwa odbywających się cyklicznie od 2003 roku konferencji, poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego. Co roku przedstawiciele służb państwowych, administracji publicznej oraz eksperci od zarządzania kryzysowego dyskutują o tym jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym nie tylko na lądzie, w wodzie i w powietrzu ale także w cyberprzestrzeni.