W celu ułatwienia przedsiębiorcom dostosowania się do przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i firma Deloitte rozpoczęły prace nad przygotowaniem broszury edukacyjnej.
Materiał pomoże przedsiębiorcom, którzy są właścicielami lub zarządzają obiektami uznanymi za infrastrukturę krytyczną w przygotowaniu planów ich ochrony.
Gotowa broszura będzie dostępna na stronie internetowej Centrum w ostatnim kwartale 2010 roku.