RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

25.10.2020


Covid-19

24 października odnotowano 13628 nowe zakażenia, 29 osób zmarło z powodu zakażenia COVID-19, natomiast 150 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Liczba potwierdzonych laboratoryjnie zakażeń wyniosła łącznie 241 946(w tym 4 351zgonów) – odpowiednio w województwach:

 • śląskie –36 423,
 • mazowieckie –33 442,
 • małopolskie –31 378,
 • wielkopolskie –21 765,
 • łódzkie –17 643,
 • pomorskie –14 494,
 • podkarpackie –14 176,
 • dolnośląskie –12761,
 • kujawsko-pomorskie –12 507,
 • lubelskie –10 139,
 • świętokrzyskie –7523,
 • opolskie –7 261,
 • zachodniopomorskie –6909,
 • podlaskie –5 763,
 • warmińsko-mazurskie –5444,
 • lubuskie –4 318.

Liczba osób:

 • hospitalizowanych – 11 887,
 • objętych kwarantanną – 446 154,
 • objętych nadzorem – 49 174,
 • ozdrowiałych  – 112 619.

Ostrzeżenia IMGW

Stan na godz. 8.00:

METEOROLOGICZNE:

 • mgła (ostrzeżenie 1.stopnia) na terenie Polski płd-wsch –obowiązują maksymalnie do godz.9.00,25 października.

 HYDROLOGICZNE:

 • wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych (3. stopnia)–rzeka Odra(odcinki na terenie województwa lubuskiego)–obowiązują do godz. 13.00, 25 października,
 • susza hydrologiczna na terenie 5 województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego–obowiązują do odwołania.


Prognoza zagrożeń IMGW

Stan na godz. 8.00:

 • brak prognozowanych zagrożeń.

Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

25 października (stan na godz. 5.00) stan alarmowy został przekroczony na 10 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry, a stan ostrzegawczy –na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i 11w dorzeczu Odry.


Utonięcia

24 października nikt nie utonął.

Od 1 kwietnia 2020 roku Komenda Główna Policji odnotowała 374 utonięcia.


Zatrucia tlenkiem węgla

24 października nikt nie zmarł z powodu zatrucia tlenkiem węgla.

Od 1 października Państwowa Straż Pożarna odnotowała 6 zgonów w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.


Stan jakości powietrza (PM10)

25 października (stan na godz. 7.00) na terenie kraju odnotowano wartości określane jako bardzo dobre i dobre. Wartości umiarkowane zanotowano w: Rzeszowie (woj. podkarpackie) i Łomży (woj. podlaskie).