RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

15.09.2019


Ostrzeżenia IMGW

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE IMGW
SZTORM (2. stopnia) w strefie brzegowej Bałtyku – części wschodniej, środkowej i zachodniej


Prognoza zagrożeń

SILNY WIATR (1. stopnia) na terenie woj. pomorskiego.
Zjawisko może powodować uszkodzenia linii napowietrznych, budynków i infrastruktury.


Stan jakości powietrza (pył PM 10)

15 września, według stanu na godz. 8.00, w Polsce występują głównie wartości bardzo dobre i dobre.


Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

15 września (stan na godz. 5.00) na stacjach wodowskazowych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego ani ostrzegawczego.


Utonięcia

14 września utonęło 5 osób. W następujących województwach:

  • mazowieckim (m. Białobrzegi),
  • zachodniopomorskim (m. Wałcz),
  • warmińsko-mazurskim (m. Surowe),
  • kujawsko-pomorskim (m. Grudziądz i m. Koronowo)

Łącznie od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 338 przypadków utonięć.


Zagrożenie pożarowe w lasach

Stan na godz. 13.00, 13 września:

14 września jednostki Straży Pożarnej prowadziły działania przy 12 pożarach lasów.