RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

14.11.2019


Ostrzeżenia IMGW

14 listopada (stan na godz. 8.00) – brak ostrzeżeń.


Prognoza zagrożeń

14 listopada  (stan na godz. 8.00) – brak prognozowanych zagrożeń IMGW.


Stan jakości powietrza (pył PM 10)

14 listopada (stan na godz. 8.00) – w Polsce odnotowano głównie wartości bardo dobre i dobre.


Zagrożenie lawinowe

14 listopada (stan na godz. 7.00) w Tatrach nie ma zagrożenia lawinowego.


Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

14 listopada (stan na godz. 5.00) na stacjach wodowskazowych w Polsce stan ostrzegawczy został przekroczony na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry.


Zatrucia tlenkiem węgla

13 listopada nikt nie zatruł się tlenkiem węgla. Od 1 października, wg danych Państwowej Straży Pożarnej, czadem zatruła się 1 osoba.


Wychłodzenia

13 listopada nikt nie zmarł z wychłodzenia. Od 1 listopada, Komenda Główna Policji odnotowała 1 przypadek zgonu w wyniku wychłodzenia.