RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

28.11.2020


Covid-19

27 listopada odnotowano 17 060 nowych przypadków zakażeń, 112 zgonów z powodu zakażenia COVID-19, natomiast 467 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Liczba dziennych zachorowań z podziałem na województwa:

 • wielkopolskie – 2 072,
 • mazowieckie – 2 057,
 • śląskie – 1 560,
 • kujawsko-pomorskie – 1 368,
 • dolnośląskie – 1 318,
 • pomorskie – 1 258,
 • warmińsko-mazurskie – 1 065,
 • łódzkie – 1 001,
 • zachodniopomorskie – 915,
 • małopolskie – 868,
 • lubelskie – 802,
 • podkarpackie – 790,
 • opolskie – 536,
 • lubuskie – 494,
 • podlaskie – 491,
 • świętokrzyskie – 406

Liczba potwierdzonych laboratoryjnie zakażeń wyniosła łącznie 958 416, w tym 16 147 zgonów

Liczba osób:

 • hospitalizowanych – 21 476,
 • objętych kwarantanną – 336 352,
 • ozdrowiałych – 538 273.

Ostrzeżenia IMGW

Stan na godz. 8.00:

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE IMGW

 • OBLODZENIE (1. stopnia) na terenie województw: podlaskiego, warmińskomazurskiego
  i mazowieckiego.

OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE IMGW

 • GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY (1.stopnia) – Zalew Szczeciński
  (woj. zachodniopomorskie), Żuławy i Zalew Wiślany (woj. pomorskie i warmińsko-mazurskie).


Prognoza zagrożeń IMGW

Stan na godz. 8.00:

 • OBLODZENIE (1. stopnia) na terenie województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego. Zjawisko może powodować znaczące utrudnienia komunikacyjne.

Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

28 listopada (stan na godz. 4.00) stan ostrzegawczy został przekroczony na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry, 4 stacjach wodowskazowych rzek Przymorza i 3 stacjach wodowskazowych morskich. Przekroczenia stanu alarmowego nie zanotowano.


Wychłodzenia

27 listopada nikt nie zmarł w wyniku wychłodzenia.

Od 1 listopada Komenda Główna Policji odnotowała 1 zgon w wyniku wychłodzenia.


Zatrucia tlenkiem węgla

27 listopada nikt nie zatruł się czadem.

Od 1 października Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8 zgonów w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.


Stan jakości powietrza – PM10

28 listopada (stan na godz. 8.30) na terenie kraju odnotowano wartości określane jako:

 • dostateczne w: Nowym Sączu

Na pozostałym obszarze Polski odnotowano wartości  umiarkowane, dobre i bardzo dobre.