RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

23.05.2019


Ostrzeżenia IMGW

Stan na o godz. 8.00:

Meteorologiczne:

  • intensywne opady deszczu z burzami (ostrzeżenie 3. stopnia, z opadami do 120 mm i wiatrem do 70 km/h) na terenie kilku powiatów województw: śląskiego i małopolskiego – obowiązują do godz. 18.00, 23 maja;
  • intensywne opady deszczu z burzami (ostrzeżenie 2. stopnia, z opadami do 90 mm i wiatrem do 70 km/h) na terenie kilku powiatów województw: śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego – obowiązuje do godz. 18.00, 23 maja;
  • intensywne opady deszczu z burzami (ostrzeżenie 1. stopnia, z opadami do 50 mm i wiatrem do 70 km/h) na terenie kilku powiatów województw: śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego – obowiązują maksymalnie do godz. 21.00, 23 maja.

Hydrologiczne:

  • wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych (ostrzeżenie 3. stopnia) na terenie województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego – obowiązują maksymalnie do godz. 12.00, 24 maja;
  • wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych (ostrzeżenie 2. stopnia) na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego – obowiązują maksymalnie do godz. 12.00, 23 maja.

 


Prognoza zagrożeń

  • intensywne opady deszczu  (ostrzeżenie 3. stopnia) na terenie województwa małopolskiego i śląskiego;
  • intensywne opady deszczu (ostrzeżenie 2. stopnia) na terenie województwa podkarpackiego;
  • długotrwałe intensywne opady deszczu (ostrzeżenie 2. stopnia) na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego;
  • długotrwałe intensywne opady deszczu (ostrzeżenie 1. stopnia) na terenie województw: podkarpackiego, dolnośląskiego i opolskiego;
  • burze (ostrzeżenie 1. stopnia) na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Zjawiska mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, powodować uszkodzenia linii energetycznych, znaczące utrudnienia komunikacyjne oraz powódź opadową i podtopienia.


Przekroczenia stanów alarmowych

23 maja (stan na godz. 5.00) stan alarmowy został przekroczony na 16 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, maksymalnie o 162 cm na rzece Grabinka w miejscowości Głowaczowa (województwo podkarpackie) oraz na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 53 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz 23 w dorzeczu Odry.


Utonięcia

22 maja utonęła 1 osoba.  Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 39 przypadków utonięć.


Zagrożenia miejscowe

22 maja w związku z aktualną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło system Alert RCB – przesłano ostrzeżenie do użytkowników sieci komórkowych na terenie 5 województw: małopolskiego (wszystkie powiaty), podkarpackiego (wszystkie powiaty), śląskiego (10 powiatów), dolnośląskiego (11 powiatów) i opolskiego (8 powiatów).

W dniach 22-23 maja do godz. 6.00 na terenie kraju, po przejściu frontu burzowego straż pożarna odnotowała 1893 interwencje związane z silnym wiatrem i burzami oraz intensywnymi opadami deszczu (najwięcej w województwach: podkarpackim – 839, małopolskim – 394, wielkopolskim – 142, świętokrzyskim – 141 i śląskim – 125). W sumie uszkodzone zostały 23 budynki (najwięcej w województwach: podkarpackim, śląskim i wielkopolskim – po 4). PSP i OSP interweniowały w 178 przypadkach przy usuwaniu wiatrołomów oraz w 1054 przy wypompowaniu wody z posesji i budynków (najwięcej w województwach: podkarpackim – 548, małopolskim – 178 i świętokrzyskim – 126) oraz 246 przypadków zalanych dróg (najwięcej w województwach: podkarpackim – 65, małopolskim – 64, śląskim – 51). W zdarzeniach udział brało: PSP – 600 pojazdów (1869 ratowników), OSP – 1607 pojazdów (8160 ratowników). Podczas działań nie odnotowano osób rannych ani śmiertelnych. W związku z prognozowaną sytuacją pogodową w jednostkach organizacyjnych PSP zwiększono stany osobowe, łącznie o 253 osoby (stanowiska kierowania, jednostki ratowniczo-gaśnicze, wydziały liniowe szkół pożarniczych), z czego najwięcej w województwach: podkarpackim – 89, małopolskim – 64 i śląskim – 56.

PKP – zanotowano 17 zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi, które spowodowały opóźnienie 52 pociągów pasażerskich i 11 pociągów towarowych.