RAPORT DOBOWY powstaje w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ogólnodostępnej, publikowanej na naszej stronie części raportu znajdą Państwo syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce.

23.09.2019


Ostrzeżenia IMGW

(Stan na godz. 8.00) – brak ostrzeżeń.


Prognoza zagrożeń

(Stan na godz. 8.00) – brak zagrożeń.


Stan jakości powietrza (pył PM 10)

23 września, według stanu na godz. 8.00, w Polsce występują głównie wartości bardzo dobre i dobre. Wartości dostateczne zanotowano w Starachowicach (województwo świętokrzyskie).


Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych

23 września (stan na godz. 5.00) na stacjach wodowskazowych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 1 stacji wodowskazowej rzek Przymorza.


Utonięcia

22 września utonęły 2 osoby. Od 1 kwietnia, wg danych Komendy Głównej Policji, utonęło 349 osób.


Zagrożenie pożarowe w lasach

Stan na godz. 13.00, 22 września:

22 września jednostki straży pożarnej prowadziły działania przy 18 pożarach lasów.