W czwartek, 17 grudnia 2009 r. dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dr Przemysław Guła podpisał z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej porozumienie w sprawie współdziałania obu instytucji. W imieniu PAŻP podpis pod dokumentem złożył prezes Agencji Krzysztof Banaszek.
Porozumienie obejmuje m.in.:
• bieżącą wymianę informacji o zagrożeniach i zdarzeniach mających znaczenie dla bezpiecznej żeglugi powietrznej oraz zapobiegania sytuacjom kryzysowym w związku z ruchem lotniczym,
• udział przedstawicieli i ekspertów obu stron w pracach z zakresu planowania cywilnego, ochrony infrastruktury krytycznej, monitorowania i reagowania w sytuacjach kryzysowych,
• umożliwienie wzajemnego korzystania z narzędzi i zasobów informatycznych w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej reagowania kryzysowego,
• prowadzenie wspólnych treningów i ćwiczeń,
• wymianę materiałów szkoleniowych oraz doświadczeń z ćwiczeń i realnych działań w sytuacjach zagrożeń.