Stan przygotowań do przeciwdziałania skutkom zagrożeń zimowych był tematem posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się we wtorek, 4 listopada 2014 r. w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Posiedzenie prowadziła Teresa Piotrowska minister spraw wewnętrznych, zastępca przewodniczącego RZZK.

Uczestnicy omówili przygotowania służb i administracji do okresu zimowego w wielu obszarach – począwszy od zagrożeń związanych z awariami energetycznymi, problemów transportowych, aż po pomoc jaką należy zapewnić osobom bezdomnym.

„Nie trzeba nikomu przypominać, że zima jest okresem szczególnym. Z policyjnych statystyk wynika, że z powodu wychłodzenia umiera rocznie średnio 190 osób. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, aby pomóc jak największej liczbie potrzebujących” – podkreśliła minister Piotrowska.

Zaznaczyła również, że pewnych zagrożeń nie da się uniknąć. Dlatego, w takich sytuacjach należy prowadzić szeroką i otwartą komunikację ze społeczeństwem, aby każdy pasażer lub kierowca był poinformowany o ewentualnych utrudnieniach i działaniach służb, aby złagodzić ich skutki.

Oprócz stanu przygotowań służb, omówiono również przygotowanie administracji na poziomie wojewódzkim. Wojewodowie poinformowali, że jak co roku w okresie zimowym, urzędy wojewódzkie uruchomią procedury pomocy dla osób dotkniętych problemem bezdomności.

Zdjęcia: KPRM