W szwajcarskim Montreux, dniach 26-27 maja br. odbyło się seminarium Grupy Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych – Industrial Resources and Communications Services Group (IRCSG), działającej w ramach Komitetu Planowania Cywilnego NATO na wypadek Nadzwyczajnych Zagrożeń – NATO Civil Emergency Planning Committee (CEPC).

Celem seminarium było przybliżenie tematu starzejącej się i zawodnej infrastruktury, w szczególności w sektorze telekomunikacji i przemysłu, oraz wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie potencjalnego ryzyka, które ona niesie.

W trakcie spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z aspektami teoretycznymi i praktycznymi wskazanego zagrożenia. Jednym z elementów była wizyta techniczna w elektrowni wodnej w Bieudron.

Współodpowiedzialnym za przygotowanie seminarium był Tomasz Szewczyk, szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego grupy IRCSG w części odpowiedzialnej za przemysł  – IRCSG (Industry).

IRCSG (Industry) jest komitetem o charakterze eksperckim, w którym zasiadają przedstawiciele instytucji rządowych i przemysłu, delegowani z krajów sojuszniczych i partnerskich.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Federalnego Departamentu Spraw Zagranicznych Konfederacji Szwajcarskiej

 

Seminarium Grupy Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych NATOSeminarium Grupy Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych NATO_2