W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa 5 sierpnia 2009 r. odbyło się seminarium dla dziennikarzy poświęcone tematyce zarządzania kryzysowego.

Eksperci RCB – dr Przemysław Guła zastępca dyrektora RCB, Edyta Szafran szef Wydziału Analiz i Prognoz oraz Małgorzata Jankowska główny specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz przedstawili m.in. podsumowanie działań i wniosków w zakresie zarządzania kryzysowego z ostatnich sytuacji kryzysowych (gwałtowne zjawiska meteorologiczne, zagrożenie grypą typu A/H1N1).
Podczas spotkania omówiono także rolę i zadania poszczególnych poziomów administracji w zakresie zarządzania kryzysowego i działanie centrów zarządzania kryzysowego a także zasady obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych.