W związku z niepokojącymi prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dotyczącymi wystąpienia w najbliższych dniach intensywnych opadów deszczu na południowym wschodzie kraju, a tym samym zagrożeniem powodzią, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczno-meteorologiczną w kraju.

RCB, zgodnie z kompetencjami, na bieżąco koordynuje obieg informacji między krajowymi strukturami zarządzania kryzysowego oraz współpracuje z Centrami Zarządzania Kryzysowego ministerstw i województw. Dodatkowo monitorowane są działania służb i instytucji zaangażowanych w przygotowanie do reagowania na wypadek wystąpienia powodzi.

W ramach informowania właściwych podmiotów systemu zarządzania kryzysowego RCB przygotowało raport sytuacyjny oraz ocenę prognozowanej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

Wczoraj, 13 maja 2014r., Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało również rekomendacje dla wojewodów, zalecając w nich m. in. bieżący monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, przekazanie informacji o zagrożeniu na szczebel powiatowy i gminny, raportowanie sytuacji do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, sprawdzenie systemów alarmowania i ostrzegania ludności oraz przesłanie komunikatów do mediów lokalnych.

W środę 14 maja br. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Janusz Skulich, podczas swojej wizyty na terenie województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego, spotkał się z wojewodami w celu sprawdzenia koordynacji współdziałania służb szczebla centralnego i wojewódzkiego.

W związku z powagą sytuacji, Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbywa się dziś (14 maja 2014 r.), w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Na posiedzeniu Zespołu, uczestnicy przedstawią bieżącą informację w zakresie dotychczasowych oraz planowanych działań związanych z sytuacją hydrologiczną w kraju. Mimo tego, że w zagrożonych rejonach nie odnotowano żadnych niebezpiecznych zjawisk, wszystkie służby pozostają w pełnej gotowości.