W dniu 1 października 2009 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło spotkanie grupy eksperckiej mające na celu omówienie, podjętych na poziomie centralnym, działań koordynacyjnych związanych z wypadkiem w kopalni „Wujek-Śląsk” w Rudzie Śląskiej. W spotkaniu wzięli udział: Przemysław Guła – p.o. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Jacek Bąkowski – Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, Andrzej Krajewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Robert Gałązkowski – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Jerzy Strużyna – Szef Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń, Mariusz Nowak – Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Wojciech Brachaczek – Lekarz-koordynator Ratownictwa Medycznego, Śląski Urząd Wojewódzki i przedstawiciel Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP.
Podczas spotkania omówiono działania podjęte w ramach koordynacji akcji ratowniczej przez poszczególne służby w niej uczestniczące. W związku z wypadkiem uruchomione zostały rezerwy strategiczne Agencji Rezerw Materiałowych w celu zapewnienia wsparcia sprzętowego dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Uczestnicy spotkania podkreślili znaczenie zapewnienia sprawnej koordynacji podczas tego typu zdarzeń.