W dniu 24 października 2012 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli struktur zarządzania kryzysowego dotyczące omówienia warunków pogodowych w okresie od czerwca do września 2012 r., z uwzględnieniem osłony meteorologicznej podczas turnieju UEFA EURO 2012 oraz występujących w miesiącach lipcu i sierpniu na obszarze Polski gwałtownych zjawisk pogodowych.

Podczas spotkania Grzegorz Świszcz, szef Wydziału Analiz, omówił osłonę EURO 2012 czyli informacje opracowywane przez IMGW i ich wykorzystanie w działaniach podejmowanych przez RCB, natomiast Krzysztof Malesa, szef Wydziału Operacyjnego, przedstawił zadania Centrum w sytuacjach kryzysowych.

Było to pierwsze z cyklu spotkań poświęconych analizie zagrożeń naturalnych i działań podejmowanych przez służby zarządzania kryzysowego w kontekście wydawanych przez IMGW prognoz i ostrzeżeń hydrologiczno-meteorologicznych. Celem tych spotkań jest skuteczniejsze prognozowanie zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze oraz ostrzeganie przed ich pojawieniem się ludności oraz  służb odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe. Spotkania odbywać się będą dwa razy w roku, po sezonie zimowym oraz letnim.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele RCB, IMGW, wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego oraz Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.