Spotkanie punktów kontaktowych ds. ochrony infrastruktury krytycznej odbyło się 5-6 października 2011 r. w Krakowie. Jego organizatorem było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas spotkania omawiane były kwestie europejskiej infrastruktury krytycznej w sektorze energii oraz transportu (w tym bezpieczeństwo zarządzania ruchem lotniczym). Przedstawiono również stan prac nad projektem ERN-CIP (European Reference Network for Critical Infrastructure Protection) czyli planowanej sieci laboratoriów referencyjnych, prowadzących badania nad istniejącymi rozwiązaniami z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej oraz stan prac nad projektem CIWIN (Critical Infrastructure Warning Information Network) – mającym na celu stworzenie platformy pozwalającej na wymianę informacji na temat najlepszych praktyk z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, jak i tworzenie bazy dokumentów dotyczącej tego obszaru.

Uczestnicy dyskutowali także na temat przygotowań do planowanego na styczeń 2012 r. przeglądu Dyrektywy Rady 2008/114/WE w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie jej ochrony.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych – ENTSO-E oraz Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej – Eurocontrol. Ze strony polskiej obecni byli m.in. przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Spotkania punktów kontaktowych ds. ochrony infrastruktury krytycznej odbywają się dwa razy w roku w Brukseli pod przewodnictwem Komisji Europejskiej. Tym razem spotkanie zostało zorganizowane w Polsce, w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.