W dniach 14-15 października 2009 r. w Toruniu odbyło się – współorganizowane z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – spotkanie RCB z Dyrektorami Wojewódzkich Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Omówiono kwestie związane z systemami informatycznego wsparcia pracy centrów zarządzania kryzysowego i wykorzystaniem tych narzędzi w systemie obiegu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
Najważniejszymi zagadnieniami omawianymi podczas spotkania było określenie możliwości wskazania standardów i wdrożenia systemowych rozwiązań dotyczących zbierania i przetwarzania informacji o istotnych zdarzeniach oraz wykorzystania baz danych i aplikacji umożliwiających wykonywanie analiz geoprzestrzennych w zależności od rodzaju zagrożenia na różnych poziomach zarządzania.