W dniu 23. 06. 2009 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie w sprawie wymagań i standardowych procedur współpracy w portach lotniczych w przypadku zagrożenia pandemią. Spotkaniu przewodniczyli Dyrektor RCB Antoni Podolski oraz Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła, a uczestniczyli w nim przedstawiciele RCB, GiS, Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, Ministerstwa Infrastruktury, Straży Granicznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, PLL LOT oraz Portów Lotniczych. Celem spotkania było stworzenie podstaw dla dalszych prac grupy roboczej, której zadaniem będzie wypracowanie propozycji konkretnych rozwiązań, regulujących procedury współpracy przewoźników lotniczych oraz portów lotniczych z odpowiednimi instytucjami i służbami państwa w przypadku zagrożenia pandemią. Zagadnienie omawiane było w kontekście szerzącego się od dwóch miesięcy w różnych rejonach świata nowego wirusa grypy typu A/H1N1. Za najważniejszą kwestię, wymagającą uregulowania prawnego oraz organizacyjnego, uznano wprowadzenie Karty Lokalizacji Pasażera, przewidzianej w Konwencji Chicagowskiej i stosowanej przez wiele państw. Wskazano, że wprowadzenie skutecznego mechanizmu lokalizacji pasażerów, którzy w trakcie lotu mogli mieć kontakt z osobą zakażoną, jest najbardziej efektywnym sposobem opóźniania rozprzestrzeniania się wirusa A/H1N1, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy w Polsce nie występuje jeszcze transmisja wirusa z człowieka na człowieka, a wszystkie potwierdzone przypadki zostały zawleczone.