W dn. 17.07. 2009 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z grupą parlamentarzystów z Indonezji, reprezentujących Komisję VIII, zajmującą się m.in. zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych.
Spotkaniu przewodniczył zastępca Dyrektora RCB, pan Dariusz Góralski, w spotkaniu brał udział Ambasador Indonezji w Polsce, pan Hazairin Pohan, a na czele delegacji indonezyjskiej stał pan Hasrul Azwar, przewodniczący Komisji VIII Parlamentu. Goście zainteresowani byli szczególnie systemem zarządzania kryzysowego w Polsce, funkcjonowaniem systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami naturalnymi, metodami usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zasadami finansowania tych działań. Ze strony polskiej poruszone zagadnienia omawiali – Tomasz Szewczyk, Szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Zagrożeń Asymetrycznych RCB, Zbigniew Śwircz, Dyrektor Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA oraz Michał Langner z Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG Państwowej Straży Pożarnej. Delegacja parlamentu Indonezji przedstawiła specyfikę definiowania klęsk żywiołowych w tym kraju oraz zasady usuwania ich skutków. Indonezja, ze względu na położenie i klimat, jest szczególnie narażona na zagrożenia naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, tsunami czy skutki aktywności licznych na wyspach wulkanów.

&nbsp