27 października 2009 r. odbyło się spotkanie Rektora Komendanta Wojskowej Akademii technicznej gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka oraz przedstawicieli władz WAT z Dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dr. Przemysławem Gułą.Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy pomiędzy WAT a RCB w celu wykorzystania potencjału naukowego uczelni dla wsparcia systemu zarządzania kryzysowego. Chodzi zwłaszcza o zapewnienie kompleksowego podejścia do reagowania na sytuacje kryzysowe, także poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy administracją a środowiskiem naukowym i połączenia wysiłków dla stworzenia sprawnego systemu pozwalającego na skuteczne zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i usuwanie skutków sytuacji kryzysowych.