Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że od wczoraj (15 maja) od godzin popołudniowych obserwowany jest dynamiczny wzrost poziomu wody na południu kraju skutkujący przekroczeniem stanów alarmowych (woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie). Na ww. terenach w dalszym ciągu odnotowywane są intensywne opady deszczu (miejscami sięgające 20-30 mm za ostatnie 6 godzin, lokalnie w górach nawet do 100 mm). Zgodnie z prognozami niekorzystne warunki atmosferyczne będą się utrzymywać również dzisiaj.

W związku z silnym wiatrem bez prądu pozostaje 43 tys. odbiorców na terenie woj. małopolskiego, 19 tys. na terenie woj. podkarpackiego, 2 tys. na Śląsku oraz 1200 odbiorców w woj. świętokrzyskim.

Wczoraj w Warszawie w wyniku silnego porywu wiatru łamiąca się gałąź uderzyła przechodzącą chodnikiem kobietę. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła.

PRZEKROCZONE STANY ALARMOWE:

na 50 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły (maksymalnie w Ciężkowicach na Białej o 136 cm) oraz na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry (w Cieszynie na Olzie o 70 cm);

PRZEKROCZONE STANY OSTRZEGAWCZE:

na 43 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz 4 stacji w dorzeczu Odry.

ALARMY PRZECIWPOWODZIOWE

 • małopolskie: gminy: Zawoja, Szczawnica, Krościenko, Bobowa, Łososina Dolna, miasto Nowy Sącz i Grybów, Łapanów, Gnojnik, powiaty myślenicki, nowosądecki, tarnowski i suski, gmina Skawina (pow. krakowski);
 • podkarpackie: gminy: Dukla, Chorkówka, Miejsce Piastowe, Jedlicze (pow. krośnieński), Zagórz, Komańcza (pow. sanocki, Krempna (pow. jasielski), Brzostek (pow. dębicki), miasto i gmina Ustrzyki Dolne (pow. bieszczadzki);
 • śląskie: powiat bielski, żywiecki, Brenna, Ustroń, Skoczowa, Wisła (powiat cieszyński).

POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWE

 • małopolskie: miasto Oświęcim, gminy: Kłaj, Stryszów, Brzeszcze, powiaty: tatrzański, nowotarski, limanowski, gorlicki;
 • podkarpackie: powiaty: ropczycko-sędziszowski, brzozowski i strzyżowski, gminy: Skołyszyn (pow. jasielski) i Jawornik Polski (pow. przeworski), gmina Dydnia.;
 • śląskie: miasto Bielsko Biała, gminy: Jaworze, Czechowice – Dziedzice.

OSTRZEŻENIA IMGW:

Hydrologiczne

 • 3 ostrzeżenia hydrologiczne 3/3 dotyczące możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na terenie województwa: podkarpackim, małopolskim i śląskim (zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły);
 • 5 ostrzeżeń hydrologicznych 2/3 dotyczących możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych na terenie województwa: lubelskiego, dolnośląskiego (Kotlina Kłodzka), opolskiego (zlewnia Odry), łódzkiego (zlewnia Pilicy), śląskiego (dorzecze górnej Odry i zlewnia górnej Warty), świętokrzyskiego (zlewnia Pilicy, Nidy, Koprzywianki i Kamiennej),

Meteorologiczne

 • 5 ostrzeżeń meteorologicznych 2/3 dotyczących możliwości wystąpienia intensywnych opadów deszczu na terenie województwa: lubelskiego (subregion południowy), świętokrzyskiego, śląskiego (subregion jurajski), opolskiego i dolnośląskiego;
 • 2 ostrzeżenia meteorologiczne 1. stopnia dotyczących możliwości wystąpienia silnego wiatru na terenie województwa: lubelskiego (subregion północny i południowy), opolskiego.

SYTUACJA W WOJEWÓDZTWACH

Małopolskie

Intensywne opady deszczu (od 30 mm do 115 mm w górach) oraz zwiększone zrzuty wód ze zbiorników spowodowały podniesienie stanu wód w głównych rzekach do stanów powyżej alarmowych. Lokalnie nastąpiło wylanie wód na mniejszych rzekach i ciekach wodnych. Wystąpiły liczne podtopienia. Z powodu silnego wiatru miały miejsce awarie energetyczne oraz uszkodzenia poszyć dachowych (głównie w powiecie limanowskim). Uaktywniły się osuwiska, głównie na terenie powiatu nowosądeckiego – ewakuowano 15 osób (Barcice, gm. Stary Sącz). Ze względu na możliwość wylania Raby na zamieszkałe ogródki działkowe ewakuowano 8 osób (Osieczany, gm. Myślenice). Ze względu na podtopienie 3 posesji ewakuowano 15 osób (Sucha Beskidzka). Ponadto z powodu podtopienia posesji ewakuowano 13 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowej (pow. nowosądecki).

Nie odnotowano istotnych utrudnień w funkcjonowaniu portu lotniczego w Balicach. Z powodu wylania wody z rzek i rowów melioracyjnych nieprzejezdne były lokalnie drogi: 1 krajowa, 4 wojewódzkie i 2 powiatowe oraz 1 odcinek szlaku kolejowego. Policja zorganizowała objazdy.

W miejscowości Raciechowice (pow. myślenicki) zalane zostało ujęcie wody pitnej dla wodociągu gminnego.

Z powodu silnych wiatrów i podmyć konstrukcji słupów wystąpiły liczne awarie energetyczne. W kulminacyjnym momencie bez prądu pozostawało ok. 45 tys. odbiorców, głównie w miastach: Kraków i Tarnów oraz powiatach: nowosądeckim, nowotarskim, limanowskim, bocheńskim, tarnowskim, dąbrowskim i myślenickim.

Podkarpackie

W związku z intensywnymi opadami deszczu na poziomie od 55 do 70 mm za 12 godz. W zlewni górnej Wisłoki, Wisłoka i bieszczadzkich dopływach Sanu oraz na rzece Strwiąż przekroczone zostały stany alarmowe i ostrzegawcze o około 50 do 100 cm. W chwili obecnej obserwowana jest tendencja spadkowa na dopływach Wisłoki (rz. Ropa i Jasiołka) oraz Sanie i jego bieszczadzkich dopływach (rz. Hoczewka i Osława). Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce na terenie powiatu bieszczadzkiego w m. Ustrzyki Dolne, m. Krościenko, m. Olszanica, gdzie gwałtowne opady deszczu spowodowały szybkie przybieranie stanu wód w rzece Strwiąż i potokach górskich, powodując zagrożenie dla osób i domów. W wyniku tych opadów doszło do uszkodzenia ściany bloku mieszkalnego. Ewakuowano 70 osób. Ponadto częściowo podtopionych i zalanych zostało:

 • 12 obiektów w m. Krościenko – ewakuowano łącznie 10 osób;
 • 4 budynki w m. Ustrzyki Dolne – ewakuowano 1 osobę ;
 • 3 budynki mieszkalne w m. Łodyna.

Zalane i podtopione zostało kilka obiektów użyteczności publicznej, w tym szpital w Ustrzykach Dolnych, który mimo to funkcjonuje normalnie.

Po stronie ukraińskiej zalana jest droga dojazdowa do przejścia granicznego w Krościenku około 200 metrów od granicy państwa. Możliwy jest przejazd większych pojazdów, przejście jest czynne. Ruch kierowany jest na sąsiednie przejścia graniczne. 36 funkcjonariuszy SG z Placówek SG w Krościenku, Wojtkowej, Czarnej bierze udział w działaniach związanych z akcją przeciwpowodziową w miejscowościach Ustrzyki Dolne, Krościenko, Polana, Bystre.

W chwili obecnej sytuacja na terenie powiatu bieszczadzkiego stabilizuje się, woda cofnęła się do koryta rzeki.

Wczoraj o godz. 19.30 w m. Dębica do kanału burzowego wpadł mężczyzna. Mimo poszukiwań nie udało się go odnaleźć. Miejsce gdzie prawdopodobnie wpadł mężczyzna jest oddalono o 600 m od rzeki Wisłoka, kanał jest odkryty na odcinku 100 m a dalej jest położony pod byłymi zakładami mięsnymi. Poszukiwania trwają.

Śląskie

W Bielsku-Białej – uszkodzonych 40 stacji S/n – bez dostaw energii elektrycznej pozostaje ok. 2100 odbiorców z pow. żywieckiego. W Gliwicach – uszkodzonych 6 stacji S/n – bez dostaw energii elektrycznej pozostawało 403 odbiorców z pow. wodzisławskiego.

W miejscowości Bystra, gm. Wilkowice zostały częściowo podtopione budynki mieszkalne.

Opolskie

Nie odnotowano awarii energetycznych. Wszystkie drogi są przejezdne. Nie odnotowano podtopień. Straż Pożarna odnotowała 26 interwencji – głównie połamane gałęzie. Stany wód rzek Opolszczyzny układają się w strefie stanów niskich i średnich. W strefie stanów wysokich znajdują się nast. wodowskazy: Nysa Kłodzka (za zbiornikiem nyskim) stan 227 cm (stan ostrzegawczy 380 cm) – tendencja stała, Branice – boczne koryto Opawy stan 168 cm (stan ostrzegawczy 190 cm) – tendencja stała. W chwili obecnej na terenie województwa opolskiego nie występuje zagrożenie powodziowe.

Świętokrzyskie

Na rzekach województwa świętokrzyskiego nie odnotowano stanów ostrzegawczych, ani alarmowych. W godzinach wieczornych silny wiatr spowodował w południowych powiatach województwa tj. kazimierskim, pińczowskim, staszowskim i sandomierskim łamanie czy też wywracanie drzew. Straż pożarna odnotowała 60 interwencji związanych z usuwaniem tego typu zdarzeń. Skutkiem silnego wiatru obecnie w województwie świętokrzyskim nieczynnych jest 32 stacje transformatorowe, pozbawionych prądu jest ok. 1200 odbiorców. Poprzez układanie worków z piaskiem podwyższono wał na rzece Wisła w Sandomierzu (odcinek Koćmierzów w kierunku granicy z województwem podkarpackim, w sumie 410 m). Nadbudowano koronę wału na wysokość 40 cm. Drogi i linie kolejowe przejezdne.

Lubelskie

Nie odnotowano większych zdarzeń wynikających z sytuacji hydro-meteorologicznej. W wyniku silnych wiatrów zanotowano około 140 interwencji związanych z usuwaniem powalonych drzew i konarów. Na chwilę obecną nie odnotowano większych awarii energetycznych, nieprzejezdnych dróg, linii kolejowych oraz podtopień.

Dolnośląskie

Wszystkie linie kolejowe, drogi przejezdne. Brak zdarzeń związanych z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną.