Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że intensywne opady deszczu spowodowały lokalne podtopienia w południowej części kraju. Na górnej Wiśle tworzy się fala wezbraniowa. Jej przemieszczanie prognozowane jest w  kolejnych dniach (od 17 maja) na odcinku środkowej Wisły. Wystąpią duże wzrosty stanu wody, powyżej stanów ostrzegawczych, a następnie alarmowych. Po przejściu silnego wiatru bez prądu pozostaje około 14 tys. odbiorców (spadek o 30 tys.) na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

 

PRZEKROCZONE STANY ALARMOWE:

na 25 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz na 5 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry;

PRZEKROCZONE STANY OSTRZEGAWCZE:

na 75 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły.

ALARMY PRZECIWPOWODZIOWE

  • małopolskie: gminy: Szczawnica, Krościenko, Bobowa, Łapanów, Bicz, Gnojnik, Skawina: powiaty myślenicki, nowosądecki, tarnowski i suski,
  •  podkarpackiegminy: Dukla, Chorkówka, Miejsce Piastowe, Jedlicze, Zagórz, Komańcza, miasto i  gmina Ustrzyki Dolne; powiaty: jasielski, dębicki, mielecki, krośnieński, miasto Krosno, tarnobrzeski, miasto Tarnobrzeg, stalowowolski.
  •  śląskie – gminy: Brenna, Skoczów, Ustroń, Wisła; powiat żywiecki.

POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWE

Pogotowia przeciwpowodziowe wprowadzono w gminach i powiatach na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego.

OSTRZEŻENIA IMGW:

Hydrologiczne

  • 3 stopnia (w skali trzystopniowej) dotyczące wzrostu poziomów wody z przekroczeniem stanów alarmowych na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego (Wisła i dopływy) i śląskiego (Odra oraz zlewnie Małej Wisły, Przemszy i Soły);
  • 2 stopnia dotyczące wzrostu poziomów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz punktowo alarmowych na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego (zlewnie Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej oraz mniejsze dopływy Wisły), łódzkiego (zlewnia Pilicy), opolskiego (zlewnie dopływów Odry), dolnośląskiego (Kotlina Kłodzka oraz zlewnie Bystrzycy, Bobru, Kwisy, Kaczawy i Nysy Łużyckiej);
  • 1 stopnia dotyczące wzrostu poziomów wody do strefy stanów wysokich na terenie województwa śląskiego (zlewnia Pilicy);

Meteorologiczne

  • 2 stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego;
  • 1 stopnia dotyczące możliwości wystąpienia burz z gradem na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego;  świętokrzyskiego oraz południowej części lubelskiego;
  • 1 stopnia dotyczące możliwości wystąpienia intensywnych opadów deszczu na terenie województwa łódzkiego.

SYTUACJA W WOJEWÓDZTWACH

małopolskie

Na terenie gm. Mędrzechów na wale wiślanym w trakcie modernizacji doszło do osunięcia ziemi od strony nawodnej. W opinii Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych pęknięcie nie stanowi zagrożenia nawet w obecnej sytuacji powodziowej, wykonawca zobligowany został do usunięcia szkody. Zawieszone zostały zajęcia w 4 szkołach. Nieprzejezdnyh jest 5  odcinków  dróg wojewódzkich.

podkarpackie

W wyniku podtopienia została zablokowana droga krajowa nr 73 w Krajowicach. Policja zorganizowała objazdy dla samochodów ciężarowych i osobowych. Na miejscu trwają działania straży pożarnej.

śląskie

Na terenie województwa odwołano dziś zajęcia w 27 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Wystąpiły liczne lokalne podtopienia na ternie powiatu żywieckiego i bielskiego. W m. Rybarzowice doszło do zawalenia płyty jezdnej mostka – nie jest możliwy dojazd do 4-ch posesji mieszkalnych. Podjęto działania interwencyjne. W powiecie cieszyńskim zamknięte 2 szlaki kolejowe (Wisła Uzdrowisko – Wisła Głębce, Goleszów – Ustroń). Skoczów: z uwagi na wysoki poziom wody zamknięto dla ruchu most na rzece Wisła, wyznaczono objazd. W związku z przerwaniem śluzy na Wiśle przy potoku Bajerka doszło do podtopienia 7 budynków mieszkalnych (ewakuowano 2 osoby). Nieprzejezdne drogi Gumna-Dębowiec-Ochaby, Pruchna-Drogomyśl oraz ul. Mleczna w Cieszynie. W pow. mikołowskim powalone drzewa na drogę krajową nr 81 i na linie elektryczne. Podczas prac budowlanych w czaszy zbiornika Racibórz Dolny doszło do naruszenia na odległości około 200-300 metrów drogi przy wale przeciwpowodziowym. W pow. żywieckim występują liczne podtopienia domówi posesji oraz dróg. W gm. Ujsoły brak jest dojazdu do m. Złatna (drzewa powalone na drogę powiatową). Nieprzejezdny szlak kolejowy Sól – Zwardoń. Na Wapienicy i Iłownicy w pobliżu m. Czechowice – Dziedzice nastąpiło wystąpienie rzeki z koryt (woda płynie w międzywalu). Uszkodzone na kilkudziesięciu metrach umocnienie brzegu cieku Wielka Puszcza w Porąbce. Na teren gm. Chełm Śląski trwają przygotowania do ewentualnej budowy doraźnego wału z zapór przeciwpowodziowych wzdłuż brzegu rzeki Przemsza.

opolskie

Odbyło się posiedzenie WZZK. W wyniku intensywnych opadów deszczu został zalany odcinek drogi krajowej nr 43 w m. Rudniki.

świętokrzyskie

Na terenie gm. Bejsce doszło do podtopień gospodarstw rolnych, pól i łąk. W gm. Wilczyce podczas burzy nastąpiło oberwanie chmury. Wstępnie określono, że poszkodowanych będzie 6 sołectw; obecnie trwa akcja wypompowywania wody.

lubelskie

Odbyło się posiedzenie WZZK.

 SŁUŻBY

Państwowa Straż Pożarna

Od godz. 3.00 do godz. 16.00 na terenie kraju odnotowano 1679 interwencji związanych z zagrożeniem powodziowym (najwięcej w województwach: małopolskim – 1117, podkarpackim – 258 i śląskim – 277). Działania prowadzone były przez 1374 zastępów (6925 ratowników).

Straż Graniczna

6 funkcjonariuszy  brało udział w usuwaniu skutków intensywnych opadów deszczu współdziałając z CZK w Nowym Sączu. Umacniano wały przeciwpowodziowe na rzece Kamienica oraz przerwany wał w korycie pobliskiego potoku, który zalał okoliczne domy.

16 funkcjonariuszy pomagało   w zabezpieczaniu  oraz umacnianiu wałów przeciwpowodziowych oddzielających budynek szkoły podstawowej od rzeki Strwiąż. w m. Krościenko i Ustrzyki Dolne.