Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że na Wiśle przemieszcza się fala wezbraniowa, której towarzyszą znaczne wzrosty poziomów wody z przekroczeniami stanów alarmowych. Kulminacja spodziewana jest jutro (18.05) w godzinach wieczornych w rejonie Sandomierza. Dokładna wysokość fali nie jest jeszcze znana, ale według modeli może osiągnąć 750-790 mm (w 2010 r. – 843 mm). Kolejne wezbrania na Wiśle tworzyć się będą w przyszłym tygodniu.

Na górnej Odrze również przemieszcza się fala wezbraniowa, której towarzyszą przekroczenia stanów alarmowych. Kulminacja obserwowana będzie do 19.05.

Na południu kraju (głównie woj. podkarpackie, małopolskie, śląskie i świętokrzyskie) występują lokalne podtopienia spowodowane intensywnymi opadami deszczu i wzrostami stanu wody w rzekach.

PRZEKROCZONE STANY ALARMOWE (na godz. 17:00):

na 36 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły (maks. w Proszówkach na Rabie o 258 cm.) i na 10 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry (maks. o 41 cm w Raciborzu Miedoni).

PRZEKROCZONE STANY OSTRZEGAWCZE (na godz. 17:00):

na 48 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i na 12 stacjach w dorzeczu Odry.

ALARMY PRZECIWPOWODZIOWE

  • małopolskie – gminy: Szczawnica, Krościenko, Czchów, Skawina, Bukowina Tatrzańska, Bochnia, miasta: Bochnia, Łapanów, Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów, Szczucin, Gnojnik oraz powiaty: myślenicki, nowosądecki, suski, tarnowski, oświęcimski, gorlicki;
  • podkarpackie – powiaty: jasielski, dębicki, mielecki, krośnieński, tarnobrzeski, stalowowolski, miasto Krosno i Tarnobrzeg oraz gmina Ropczyce;
  • śląskie – powiaty: żywiecki, bielski oraz gminy: Milówka, Jeleśnia, Czechowice – Dziedzice, Strumień, Lubomia;
  • lubelskie – gminy: Łaziska, Krasnystaw;
  • świętokrzyskie – m. Połaniec, Nowy Korczyn, Bejsce oraz gminy: Iwaniska, Połaniec.

POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWE

Pogotowia przeciwpowodziowe wprowadzono w gminach i powiatach na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, opolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

OSTRZEŻENIA IMGW:

  • hydrologiczne trzeciego stopnia (w trzystopniowej skali) dotyczące wzrostu poziomów wody z przekroczeniem stanów alarmowych na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego.
  • hydrologiczne drugiego stopnia dotyczącewzrostu poziomów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz punktowo alarmowych na terenie województw: łódzkiego i śląskiego.
  • meteorologiczne pierwszego stopnia (w trzystopniowej skali) dotyczące burz/burz z gradem na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.
  • meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego.

PODJĘTE DZIAŁANIA W WOJEWÓDZTWACH

małopolskie– bez prądu pozostaje 3465 odbiorców (powiaty: nowotarski, nowosądecki, limanowski). W czasie akcji przeciwpowodziowej ewakuowano 78 osób. Na obszarze województwa wystąpiły liczne podtopienia budynków, dróg i pól uprawnych. Uaktywniły się osuwiska, szczególnie w powiecie nowosądeckim. Na miejscu obecny jest inspektor nadzoru budowlanego. Ze względu na silny wiatr odnotowano uszkodzenia poszyć dachowych (szczególnie w powiecie dąbrowskim). Główne działania prowadzone były przy umacnianiu i podnoszeniu wałów, zabezpieczaniu posesji przed zalaniem, wypompowywaniem wody z zalanych budynków, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, udrażnianiem przejazdów i przepustów oraz pomocy przy ewakuacji ludzi. Największe straty odnotowano na terenie powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego, suskiego, tarnowskiego, gorlickiego i tatrzańskiego. Według WCZK podtopieniu uległo co najmniej 350 budynków. Lokalnie, nieprzejezdnych jest 7 odcinków dróg, w tym 2 wojewódzkie. Policja zorganizowała objazdy. Występują utrudnienia na szlaku kolejowym Tarnów – Leluchów w miejscowości Ptaszkowa-Kamionka (podmycie torowiska na długości 20 m) – obecnie ruch odbywa się wahadłowo.

lubelskie – odbyło się połączone posiedzenie zespołów zarządzania kryzysowego starosty opolskiego oraz wójtów gmin: Józefów, Wilków i Łaziska. Na terenie pow. opolskiego trwa umacnianie wałów przeciwpowodziowych w czterech newralgicznych miejscach: Kępa Gostecka i Kępa Solecka (podniesiono wały o 3 m), Braciejowice i Las Dębowy.

świętokrzyskie– trwa umacnianie i podnoszenie wałów. Prowadzony jest stały monitoring sytuacji.

śląskie– uruchomiono tor na szlaku kolejowym Goleszów – Ustroń (pow. cieszyński), który został wczoraj zamknięty w wyniku podmyci torowiska. Otwarto dla ruchu pieszego most w Skoczowie. Powstały osuwiska w powiecie żywieckim w Przysiółku Baśniowa i m. Pewel Wielka.

opolskie – zamknięto drogę na moście do Republiki Czeskiej Branice – Uwalno. Prowadzonesą systematyczne pomiary przyrostu wody na rzece Opawa w Gminie Branice.

podkarpackie–prowadzone były działania prewencyjno-przeciwpowodziowe miejsc wrażliwych na możliwość wystąpienia zagrożenia. W powiecie mieleckim na rz. Wisłoce w m. Książnice-Boża Wola ułożony został 200 m odcinek rękawa przeciwpowodziowego w celu podniesienia korony wału na zaniżonym odcinku. Na terenie powiatu tarnobrzeskiego w m. Wrzawy (rejon Wisły i Sanu) podwyższono korony wałów workami z piaskiem na długości 300 m. W m. Wielowieś na rz. Wiła rozstawiono rękaw przeciwpowodziowy na odcinku 3 km.

dolnośląskie – sytuacja stabilna, nie występuje zagrożenie powodzią.

DZIAŁANIA SŁUŻB

Państwowa Straż Pożarna

Od godz. 6.00 do 16.00 odnotowano 770 interwencji związanych z zagrożeniem powodziowym i likwidacją zdarzeń związanych z opadami deszczu (najwięcej w województwach: małopolskim – 488, podkarpackim – 123, śląskim – 75 i świętokrzyskim – 52). Działania prowadzone były przez 686 zastępów (3488 ratowników).

Straż Graniczna

Patrole SG wykonujące zadania w ochronie granicy państwowej na bieżąco monitorują poziom wód. Na posiedzeniu RZZK ustalono, że od godz. 7.00 w dniu jutrzejszym do dyspozycji Komendanta Powiatowego PSP w Sandomierzu, z Nadbużańskiego OSG zostanie przydzielonych 5 zespołów funkcjonariuszy.

Policja

Do działań skierowano łącznie 69 funkcjonariuszy Policji (m.in. informowanie ludności o wystąpieniu podtopień, monitoring stanu bezpieczeństwa.