Na Wiśle przemieszcza się fala wezbraniowa, której towarzyszą znaczne wzrosty poziomów wody z przekroczeniami stanów alarmowych. W Sandomierzu stan wody wynosi aktualnie około 685 cm. Według bieżących danych z modelu, kulminacja fali spodziewana jest 18 maja w godzinach wieczornych (23.00-1.00) i może osiągnąć 775 cm (w 2010 r. – 843 cm). Kolejne wezbrania na Wiśle tworzyć się będą w najbliższych dniach.

Na Odrze sytuacja jest umiarkowanie stabilna. Ewentualne dopływy zza południowej granicy nie wpłyną znacząco na pracę zbiorników po stronie polskiej.

PRZEKROCZONE STANY ALARMOWE:

  • na 42 stacjach wodowskazowych, najwięcej na Górnej Wiśle – 23;

PRZEKROCZONE STANY OSTRZEGAWCZE:

  •  na 69 stacjach wodowskazowych, najwięcej na Górnej i środkowej Odrze – 31.

 

ALARMY PRZECIWPOWODZIOWE

  • małopolskie – gminy: Szczawnica, Krościenko, Skawina, Bukowina Tatrzańska, Bochnia, Liszki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Czernichów, Szczucin, Mędrzechów, Bolesław, Gręboszów, miasta: Bochnia powiaty: brzeski, tarnowski, oświęcimski;
  • podkarpackie – powiaty jasielski, dębicki, mielecki, krośnieński, tarnobrzeski i stalowowolski, miasto Krosno i Tarnobrzeg, gminy: Ropczyce
  • śląskie – gminy: Milówka, Jeleśnia, Czechowice – Dziedzice, Strumień, Lubomia i Mstów; powiaty: żywiecki i bielski
  • lubelskie – gminy: Łaziska i Krasnystaw

 

POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWE

Pogotowia przeciwpowodziowe wprowadzono w gminach i powiatach na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego opolskiego, i dolnośląskiego .

OSTRZEŻENIA IMGW:

  •  8 ostrzeżeń hydrologicznych 3. stopnia (w skali trzystopniowej) dotyczących możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego (dla Wisły, Wisłoka i Sanu), małopolskiego (dla Wisły oraz ujściowych odcinków karpackich dopływów Wisły), świętokrzyskiego (dla Wisły), opolskiego (dla Odry i zlewni dopływów Odry), śląskiego (dla Odry) i dolnośląskiego (zlewnie dopływów Odry),
  • 4 ostrzeżenia hydrologiczne 2. stopnia dotyczących możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych na terenie województw: mazowieckiego (rz. Wisła i Pilica), śląskiego (dla Liswarty i zlewni dopływów Odry) i opolskiego (dla górnej Prosny),
  • 2 ostrzeżenia meteorologiczne 1. stopnia (w skali trzystopniowej) dotyczące możliwości wystąpienia burz z gradem na terenie województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego.

SYTUACJA W WOJEWÓDZTWACH

świętokrzyskie–Państwowa Straż Pożarna przy wsparciu Sił Zbrojnych RP, Policji i Straży Granicznej prowadzi operację zabezpieczenia wałów wiślanych w rejonie Sandomierza. W działaniach bierze udział około 1 tys. funkcjonariuszy i żołnierzy. Zadysponowano siły i środki – ciężki sprzęt, śmigłowce oraz łodzie. W wyniku cofki wiślanej w gm. Bejsce (pow. kazimierski) wystąpiły liczne podtopienia miejscowości leżących wzdłuż rzeki Niedzica.

podkarpackie– sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna stabilizuje się i poprawia.

śląskie– stwierdzono przecieki wału w miejscowości Góra (gmina Miedźna). Są one zabezpieczane i monitorowane przez Straż Pożarną – nie występuje zagrożenie przerwania wału. Zabezpieczono również most na Sole w gminie Milówka.

lubelskie – w Izbicy zalanych zostało 5 budynków mieszkalnych i 2 magazyny. Fala kulminacyjna na rzece Wieprz prognozowana jest około godz. 11.00. W miejscowości Tarnogóra, w związku z wylaniem rz. Wieprz, trwa ewakuacja 4 gospodarstw (ok. 7-10 osób).

małopolskie–podtopieniu uległo 350 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Lokalnie nieprzejezdnych jest 7 odcinków dróg, w tym 2 wojewódzkie (policja zorganizowała objazdy). Ze względu zamulenie zbiornika wody pitnej w Szczawnicy-Zdroju (pow. nowotarski) woda jest pozyskiwana z ujęcia awaryjnego. Stwierdzono uszkodzony i zalany wodociąg gminny w gm. Pcim (pow. myślenicki) – oraz uszkodzenie konstrukcji wodociągu pod mostem w Ujanowicach (pow. limanowski).

 DZIAŁANIA SŁUŻB

Państwowa Straż Pożarna

Od godz. 16.00 wczoraj do godz. 5.00 dzisiaj odnotowano 1154 interwencje związane z zagrożeniem powodziowym. Działania prowadzone były przez 1311 zastępów (6920 ratowników). Najwięcej interwencji odnotowano na terenie województw: małopolskiego – 742 i podkarpackiego – 153. Zidentyfikowano 5 newralgicznych odcinków obwałowań w woj. świętokrzyskim i podkarpackim.

Straż Graniczna

Na bieżąco utrzymywany jest stały kontakt z WCZK. Do Sandomierza zostało skierowanych 5 funkcjonariuszy, 1 pracownik cywilny, 5 quadów, 2 samochody ciężarowe.

Policja

Do działań w związku z warunkami atmosferycznymi skierowano łącznie 414 funkcjonariuszy Policji.

Siły Zbrojne

Do działań w Sandomierzu skierowano 268 żołnierzy i 61 jednostek sprzętowych.