IMGW odwołał ostrzeżenia hydrologiczne 3. stopnia dla województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Na terenie kraju zmniejsza się liczba alarmów przeciwpowodziowych.

W Sandomierzu stan wody wynosi aktualnie około 727 cm. Według bieżących danych z modelu IMGW wynika, że kulminacja fali wezbraniowej spodziewana jest dziś w godzinach wieczornych (23.00-4.00) i może osiągnąć 752 cm (w 2010 r. – 843 cm). Kolejne wezbrania na Wiśle tworzyć się będą w najbliższych dniach.

 

OSTRZEŻENIA IMGW:

hydrologiczne 3. stopnia (w skali trzystopniowej) dotyczące wzrostu poziomów wody z przekroczeniem stanów alarmowych na terenie województw: lubelskiego(Bug, zlewnia Wieprza, dopływy Wisły, zlewnie zurbanizowane),opolskiego (Odra i zlewnie jej dopływów), dolnośląskiego (Odra i zlewnie jej dopływów);

hydrologiczne 2. stopnia dotyczące wzrostu poziomów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz punktowo alarmowych na terenie województwa mazowieckiego (Wisła, Pilica).

PRZEKROCZONE STANY ALARMOWE:

  • na 34 stacjach wodowskazowych, najwięcej na Górnej Wiśle – 19.

PRZEKROCZONE STANY OSTRZEGAWCZE:

  • na 55 stacjach wodowskazowych, najwięcej na Górnej i środkowej Odrze – 24.

ALARMY PRZECIWPOWODZIOWE:

  • lubelskie – powiaty: kraśnicki, opolski, puławski, rycki; gminy: Annopol, Józefów n. Wisłą, Łaziska, Wilków, Kazimierz Dolny, Janowiec, Puławy, Stężyca; miasta: Puławy i Dęblin;
  • małopolskie – powiaty: brzeski, oświęcimski; gminy: Szczawnica, Krościenko, Bochnia, Szczucin, Mędrzechów, Bolesław, Gręboszów; miasto Bochnia;
  • mazowieckie – gminy:Chotcza i Solec n. Wisłą;
  • opolskie – gminy: Głogówek, Brzeg;
  • podkarpackie – powiaty: mielecki, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański; miasto Tarnobrzeg;
  • śląskie – powiaty: bielski; gminy: Milówka, Jeleśnia, Czechowice-Dziedzice, Strumień, Lubomia;
  • świętokrzyskie – powiat sandomierski, gminy: Iwaniska, Połaniec, m. Połaniec, Nowy Korczyn, Bejsce, Wąchock.

SYTUACJA W WOJEWÓDZTWACH

świętokrzyskie – w dalszym ciągu wykonywane są prace polegające na umacnianiu i podwyższaniu wałów przeciwpowodziowych w rejonie Sandomierza i Opatowa. W dyspozycji sztabu kryzysowego pozostaje 868 osób (234 strażaków PSP, 205 strażaków OSP, 240 policjantów, 180 żołnierzy, 6 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 3 ratowników PCK) wyposażonych w 199 pojazdy (m.in. ciężarówki, koparki, quady) i  8 śmigłowców.

lubelskie – wydane przez wójta gm. Łaziska zarządzenie o ewakuacji ma charakter prewencyjny, którego celem jest poinformowanie ludności o potrzebie podjęcia działań przygotowawczych (m.in. ustalono doraźne miejsca ewakuacji). Równocześnie na trzech odcinkach w gminie (o łącznej długości 3,5 km) trwa umacnianie i podwyższanie wałów. W sumie na terenie ośmiu miejscowości gminy mieszka około 1800 osób (520 gospodarstw). Gm. Izbica – powierzchnia zalanych terenów wynosi około 800 ha (miejscowości i łąki). Ewakuowano 20 osób. Transport chorych prowadzony był w obecności Zespołu Ratownictwa Medycznego. Około 20 posesji nie ma zasilania, dodatkowo została wyłączona oczyszczalnia ścieków. Zagrożone posesje zabezpieczono workami z piaskiem. Ponadto zalany został magazyn firmy „Herbapol”. W gm. Żółkiewka (m. Zaburze) woda zalewa oczyszczalnie ścieków – trwa wypompowanie wody z obiektu.

dolnośląskie – ze względu na stan techniczny, wał w Brzegu Dolnym może zagrać bezpieczeństwu, w związku z istniejącymi obniżeniami i deformacją korony oraz niewłaściwym zagęszczeniu korpusu. RCB zwróciło się z prośbą do KG PSP i KZGW o podjęcie adekwatnych działań. WCZK informuje o wykonaniu prac zabezpieczających w m. Jelcz-Laskowice i Łęg, które koordynuje PCZK w Oławie.

małopolskie –od godzin popołudniowych 17 maja br. następuje stopniowa poprawa sytuacji hydrologicznej.Nieprzejezdnych w dalszym ciągu jest 8 odcinków dróg, w tym 3 wojewódzkie. Występuje szereg usterek na stacjach niskiego napięcia w pow. nowotarskim. Uaktywniły się 33 osuwiska, szczególnie w powiecie nowosądeckim i suskim. Łącznie z budynków zagrożonych podtopieniami i osuwaniem mas ziemnych ewakuowano 91 osób. Podtopieniu uległo łącznie 350 budynków mieszkalnych i gospodarczych.

podkarpackie – sytuacja stabilna. Działania polegające na uszczelnianiu powstałych przecieków prowadzone są od granicy województwa w górę Wisły. Na miejscu pracuje 269 strażaków i 200 policjantów. Wojewoda wystąpił do samorządów z apelem o niezwłoczne szacowanie szkód i strat oraz udzielenie niezbędnej pomocy finansowej poszkodowanym w postaci zasiłków celowych.

śląskie –w m. Hecznarowice (gm. Wilamowice) woda zniszczyła wykonane 16 maja br. zabezpieczenia przeciwpowodziowe na odcinku rzeki Soły. Przystąpiono do ich ponownego zabezpieczenia. Występują osuwiska w pow. bielskim i żywieckim.

opolskie –w chwili obecnej na terenie województwa nie występuje zagrożenie powodziowe, co nie oznacza że nie mogą wystąpić podtopienia lokalne.

DZIAŁANIA SŁUŻB

Państwowa Straż Pożarna

Od godz. 05:00 do 15:00 na terenie kraju odnotowano 156 interwencji związanych z zagrożeniem powodziowym (najwięcej w woj. małopolskim – 61). Działania prowadzone były przez 1762 ratowników i 381 pojazdów.

Policja

W dniu dzisiejszym w działaniach wynikających z wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych brało udział 1204 funkcjonariuszy Policji.

Straż Graniczna

Na bieżąco utrzymywany jest kontakt z WCZK. Funkcjonariusze przydzieleni do zadań w Sandomierzu wspierają działania polegające na monitorowaniu wałów oraz transporcie worków z piaskiem.

Siły Zbrojne RP

Na potrzeby działań administracji publicznej w zwalczaniu powodzi na terenie woj. małopolskiego i świętokrzyskiego wydzielone zostało Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe nr 1 w składzie 287 żołnierzy, 4 pracowników wojska i 64 jednostek sprzętowych.

INFORMACJA KZGW

Łączna aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach znaczących dla ochrony przeciwpowodziowej wynosi 754,7 mln m³, natomiast średnia rezerwa powodziowa do wykorzystania wynosi 116% wymaganej. Zbiorniki powodziowe na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie zaczynają odbudowywać rezerwę i stopniowo zmniejszają odpływy. Jedynie Zbiornik Chańcza na rzece Czarna Staszowska posiada ograniczenia wynikające z przemieszczania się fali wezbraniowej na Wiśle (ujście rzeki do Wisły w rejonie Połańca).