Dziś w nocy kulminacja fali na Wiśle przeszła przez Sandomierz osiągając 760 cm. Obecnie znajduje się na wysokości Zawichostu.  Na Odrze kulminacja fali obserwowana jest w Brzegu, przy przekroczonym stanie alarmowym o 33 cm. Według IMGW obecnie na terenie kraju maleje liczba alarmów przeciwpowodziowych oraz przekroczonych stanów alarmowych na wodowskazach.

OSTRZEŻENIA IMGW:
hydrologiczne 3. stopnia (w skali trzystopniowej) dotyczące wzrostu poziomów wody z przekroczeniem stanów alarmowych na terenie województw: lubelskiego (Bug, zlewnia Wieprza, dopływy Wisły, zlewnie zurbanizowane), opolskiego (zlewnie dopływów Odry),  dolnośląskiego (Odra i zlewnie jej dopływów);
hydrologiczne 2. stopnia (w skali trzystopniowej) dotyczące wzrostu poziomów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz punktowo alarmowych na terenie województwa mazowieckiego (Wisła, Pilica).

PRZEKROCZONE STANY ALARMOWE:
• na 28 stacjach wodowskazowych, najwięcej na Górnej Wiśle – 12;

PRZEKROCZONE STANY OSTRZEGAWCZE:
• na 52 stacjach wodowskazowych, najwięcej na Górnej Wiśle – 19.

ALARMY PRZECIWPOWODZIOWE:
lubelskie – gminy: Łaziska, Kazimierz Dolny, Janowiec, Puławy, Annopol, Krasnystaw;
miasto: Puławy;
małopolskie – powiaty: brzeski, oświęcimski; gminy: Szczawnica, Krościenko, Bochnia, Szczucin, Mędrzechów, Bolesław, Gręboszów; miasto Bochnia;
mazowieckie – gminy: Maciejowice, Wilga, Chotcza, Solec nad Wisłą;
opolskie – gminy: Głogówek, Brzeg;
podkarpackie – powiaty: mielecki, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański; miasto Tarnobrzeg;
śląskie – powiaty: bielski; gminy: Milówka, Jeleśnia, Czechowice-Dziedzice, Strumień, Lubomia, Mstów, Kłomnice, Kruszyna;
świętokrzyskie – powiaty: staszowski, starachowicki, opatowski, sandomierski, buski;
gminy: Połaniec, Wąchock, Tarłów, Ożarów, Iwaniska, Bejsce.

SYTUACJA W WOJEWÓDZTWACH

świętokrzyskie – przerwany wał w pobliżu m. Sulejów (bez skutków dla bezpieczeństwa mieszkańców i ich nieruchomości). Zamknięto most na drodze powiatowej w Baranowie Sandomierskim. W pow. staszowskim trwa budowa wału na drodze gminnej – zagrożone 3 gospodarstwa.

lubelskie – zarządzeniem wójta gm. Józefów n. Wisłą zarządzono ewakuację ludności z części terenu wsi: Basonia, Wałowice, Nieszawa, Nieszawa Kolonia, Rybitwy (w sumie 38 posesji) – zarządzenie ma charakter prewencyjny. W gm. Łaziska w dalszym ciągu prowadzone jest umacnianie i podwyższanie wałów na 3 odcinkach o łącznej długości 3,5 km. W pracach uczestniczy 420 strażaków, 34 funkcjonariuszy Policji spoza powiatu wyposażonych m.in. w specjalistyczny sprzęt oświetleniowy oraz 60 osadzonych z zakładów karnych. W Kazimierzu Dolnym trwa pompowanie wody z drenażu wału (planowane użycie pomp dużej wydajności). W dalszym ciągu ewakuowanych jest 20 osób z m. Izbica – poziom wody w tym rejonie obniża się. W Krasnymstawie doszło do zalania kilkunastu budynków mieszkalnych – sytuację ocenia się jako trudną. Przeprowadzono ewakuację 6 osób. W kilku przypadkach mimo zagrożenia mieszkańcy nie wyrażają zgody na ewakuację. Trwa wypompowywanie wody z podtopionych budynków, zabezpieczanie oczyszczalni ścieków i okolicznych ulic workami z piaskiem. Na terenie pow. kraśnickiego i pow. zamojskiego nieprzejezdne są odcinki dróg powiatowych i gminnych.

dolnośląskie – Państwowa Straż Pożarna dokonała sprawdzenia wału przeciwpowodziowego w pobliżu m. Brzeg Dolny (tereny pow. wołowskiego i trzebnickiego) – nie stwierdzono uszkodzeń wału. Dokonano konsultacji z RZGW, które w związku z aktualnymi prognozami potwierdziło brak zagrożenia w związku z wezbraniem Odry na tym odcinku. WCZK informuje ponadto o wykonaniu prac zabezpieczających w m. Jelcz-Laskowice i Łęg, które koordynuje PCZK w Oławie. Do działań przeciwpowodziowych na terenie ww. powiatu przygotowywany jest agregat pompowy dużej wydajności.

małopolskie – dane dot. ewakuowanych osób, nieprzejezdnych dróg i liczby osuwisk nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego raportu. W województwie trwa szacowanie strat. Na terenie m. Nowy Sącz (w rejonie osiedla Biegonice) stwierdzono powstanie wyrwy w międzywalu rz. Dunajec. W przypadku dalszej erozji korpus obwałowania może ulec uszkodzeniu. Obecnie poziom wody jest niższy niż rzędna terenu na zawalu, co oznacza, że nawet w przypadku uszkodzenia wału nie ma bezpośredniego zagrożenia dla terenów zawala, na którym znajdują się Mała Elektrownia Wodna oraz ujęcia wody dla miasta. Dziś w trybie pilnym ma się odbyć spotkanie w sprawie podjęcia działań w celu zabezpieczenia obwałowania przed uszkodzeniem.

podkarpackie – w Tarnobrzegu, na osiedlu Wielowieś prowadzone są działania polegające na uszczelnianiu powstałych przecieków od granicy województwa w górę rzeki. Na miejscu pracuje 269 strażaków. Na terenie m. Zalesie Gorzyckie stwierdzono wystąpienie 8 gejzerów o łącznej powierzchni 40 arów – na miejsce działań skierowano 60 strażaków, którzy mają uszczelnić przebicia.

śląskie – w m. Hecznarowice (gm. Wilamowice) woda zniszczyła wykonane w dniu 16 maja br. zabezpieczenia przeciwpowodziowe na odcinku rzeki Soły. Trwa ich rekonstrukcja.

opolskie – negatywnych skutków sytuacji powodziowej na terenie województwa nie odnotowano.
DZIAŁANIA SŁUŻB

Państwowa Straż Pożarna

Od godz. 15:00 18 maja br. do 5:00 19 maja br. na terenie kraju odnotowano 138 interwencji związanych z zagrożeniem powodziowym (najwięcej w woj. małopolskim – 57). Działania prowadzone były przez 2054 ratowników i 424 pojazdy. Łącznie od dnia 15 maja odnotowano ponad 7 tys. interwencji związanych z zagrożeniem powodziowym.

Policja
W dniu wczorajszym w działaniach wynikających z wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych brało udział ponad 400 funkcjonariuszy Policji.

Straż Graniczna
Na bieżąco utrzymywany jest kontakt z WCZK. 5 funkcjonariuszy przydzielonych do zadań w Sandomierzu wspiera działania polegające na monitorowaniu wałów oraz transporcie worków z piaskiem. Nie odnotowano przypadków strat w mieniu Straży Granicznej w związku z sytuacją powodziową.

Siły Zbrojne RP
Na potrzeby działań administracji publicznej w zwalczaniu powodzi na terenie woj. małopolskiego i świętokrzyskiego wydzielone zostało Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe nr 1 w składzie 289 żołnierzy, 4 pracowników wojska i 68 jednostek sprzętowych. Żołnierze wspomagają podwyższanie korony wałów oraz likwidację przesiąków.