Na południu kraju (głównie woj. podkarpackie, małopolskie, śląskie) występują lokalne podtopienia spowodowane intensywnymi opadami deszczu z poprzedniej doby i wzrostami stanu wody w rzekach.

Po przejściu silnego wiatru bez prądu pozostaje około 3 tys. odbiorców w woj. małopolskim.

W dół Wisły przemieszcza się fala wezbraniowa, występują znaczne wzrosty stanów wody z przekroczeniami stanu alarmowego.

Na południu i wschodzie kraju (od Śląska po warmińsko-mazurskie) prognozowane są burze z porywami wiatru do 75 km/h.

PRZEKROCZONE STANY ALARMOWE I OSTRZEGAWCZE: 

  • alarmowe na 27 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły (maks. w Proszówkach na Rabie o 235 cm.) i na 7 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry (maks. o 77 cm w Krzyżanowicach na Odrze).
  • ostrzegawcze na 67 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły , i na 13 stacjach w dorzeczu Odry.

ALARMY PRZECIWPOWODZIOWE: 

  • małopolskie – gminy: Szczawnica, Krościenko, Czchów, Skawina, Bukowina Tatrzańska, Bochnia, miasta Bochnia, Łapanów, Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów, Szczucin, Gnojnik; powiaty: myślenicki, nowosądecki, suski, tarnowski, oświęcimski, gorlicki;
  • podkarpackie – powiaty (miasta na prawach powiatów): jasielski, dębicki, mielecki, krośnieński, tarnobrzeski, stalowowolski, miasto Krosno i Tarnobrzeg,
  • śląskie – gminy: Milówka, Jeleśnia, Czechowice – Dziedzice, Strumień, Lubomia, powiaty: żywiecki, bielski.

Pogotowia przeciwpowodziowe wprowadzono w gminach i powiatach na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, opolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

OSTRZEŻENIA IMGW:

  • hydrologiczne trzeciego stopnia (w trzystopniowej skali) wzrost poziomów wody z przekroczeniem stanów alarmowych na terenie województw: opolskiego (rzeka Odra), śląskie (rzeka Odra), małopolskiego (Wisła oraz ujściowe odcinki karpackich dopływów Wisły), świętokrzyskiego (rzeka Wisła), podkarpackiego (Wisła, Wisłoka, San), lubelskiego.
  • hydrologiczne drugiego stopnia– wzrost poziomów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz punktowo alarmowych na terenie województw: dolnośląskiego (rzeki górskie i podgórskie, Kotlina Kłodzka), łódzkiego (zlewnia Pilicy), świętokrzyskiego (zlewnie Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły), lubelskiego (zlewnie Wieprza i Bugu oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły).
  • meteorologiczne pierwszego stopniaburze z gradem na terenie województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.
  • meteorologiczne pierwszego stopnia – intensywne opady deszczu na terenie województw: mazowieckiego i lubelskiego;
  • Odbiorcy bez prądu i zagrożenia dla infrastruktury energetycznej:

W woj. małopolskim bez prądu pozostaje ok. 3 tys. odbiorców, w pozostałych województwach awarie i uszkodzenia zostały usunięte, dostawy odbywają się na bieżąco.

SYTUACJA W WOJEWÓDZTWACH:

lubelskie

Na terenie pow. opolskiego trwa umacnianie wałów przeciwpowodziowych w 4 newralgicznych miejscach: Kępa Gostecka i Kępa Solecka (podniesiono wały o 3 m); Braciejowice, Las Dębowy.

świętokrzyskie

W Sandomierzu kontynuowane były prace podwyższania wału przeciwpowodziowego na odcinku 1700 m. W m. Dobrodzice gm. Wilczyce na rz. Opatówce zagrożonych jest 15 gospodarstw, obecnie układany jest tam wał ochronny z worków.

śląskie

Wystąpiły liczne lokalne podtopienia na terenie powiatu żywieckiego, cieszyńskiego, bielskiego. W powiecie mikołowskim m. Wola Harmęże zamknięty został most na Wiśle z uwagi na wysoki poziom wody w rzece.W m. Bielsko-Biała z powodu wysokiego stanu wód gruntowych podtopionych zostało ok. 200 nieruchomości (w tym gospodarczych). Wystąpiły utrudnienia na szlakach kolejowych w powiatach: cieszyńskim, gliwickim, pszczyńskim.

małopolskie

Na terenie województwa bez prądu pozostaje 3289 odbiorców, trwają prace przy usuwaniu uszkodzeń. Wystąpiły liczne podtopienia budynków, dróg i pól uprawnych. Uaktywniły się osuwiska, szczególnie w powiecie nowosądeckim. Główne działania prowadzone były przy umacnianiu i podnoszeniu wałów, zabezpieczaniu posesji przed zalaniem, wypompowywaniem wody z zalanych budynków, zabezpieczaniem uszkodzonych dachów, udrażnianiem przejazdów i przepustów, pomocy przy ewakuacji ludzi. Łącznie ze względu na podtopienia i osuwiska w ciągu minionej doby ewakuowano 71 osób. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych poinformował, że usunięto wzdłużne pęknięcie górnej warstwy ziemi na krawędzi korony wału rzeki Wisły od strony odwodnej w m. Mędrzechów na długości 400 m. (informacja o uszkodzeniu wpłynęła wczoraj do WCZK Kraków). Uszkodzone zostało ujęcie wody dla Nowego Sącza w m. Świniarsko oraz wodociąg gminny w gm. Pcim (pow. myślenicki).Zagrożenia epidemiologicznego nie odnotowano.

opolskie

W chwili obecnej na terenie województwa opolskiego nie występuje zagrożenie powodziowe. Brak zgłoszeń o zdarzeniach związanych z opadami deszczu.  16.05.14 odbyło się posiedzenie WZZK.

podkarpackie

W powiatach dębickim, mieleckim i tarnobrzeskim prowadzone były prace przy umacnianiu i podwyższaniu wałów przeciwpowodziowych (przy użyciu worków z piaskiem oraz rękawów przeciwpowodziowych). W m. Kolonia Żyrakowska, z powodu zamknięcia zasuwy w wale na rzece Wisłoka, woda spływająca z okolicznych terenów nie ma możliwości spłynięcia do koryta rzeki i gromadzi się przed wałem stwarzając zagrożenie dla pobliskich gospodarstw (ok. 30 budynków mieszkalnych). Zadysponowano 1 zastęp PSP i 2 OSP z pompą dużej wydajności w celu przepompowywania wody ponad koroną wału do rzeki Wisłoki.