Nowe funkcjonalności Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR) były tematem szkolenia, które odbyło się 25 kwietnia w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Udział w nim wzięli użytkownicy systemu poziomu wojewódzkiego, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służb podległych ministrowi SWiA.

Centralna Aplikacja Raportująca jest systemem raportowania o zagrożeniach, przeznaczonym dla służb i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Nowe narzędzia pozwolą użytkownikom na oznaczanie na mapie zdarzeń ujętych w raporcie. Przy wszystkich zdarzeniach będą wyświetlane informacje o powierzchni, długości odcinka oraz współrzędnych zaznaczonego obszaru lub punktu.

Prace nad aplikacją CAR rozpoczęły się w 2013 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, przy wsparciu merytorycznym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Obecnie z systemu korzystają centra zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich i starostwach powiatowych. Podmioty przekazują do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa raporty dobowe, doraźne i sytuacyjne. Ponadto dostęp do aplikacji na prawach obserwatorów mają użytkownicy z resortów oraz służb.

30 listopada 2016 r. podpisano porozumienie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Wojewodą Podlaskim, na podstawie którego realizowany będzie dalszy rozwój systemu CAR 2.0 zarówno w zakresie funkcjonalnym (m.in. integracji z modułami mapowymi), jak i podmiotowym, pozwalając na pełne wykorzystanie aplikacji przez użytkowników ze służb podległych MSWiA i ministerstw.

1
2

3
4