Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, skierowane do Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej i Dyrektorów Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, odbyło się 29-30 lipca 2010 r. w Centrum Naukowo – Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie k/Otwocka. Organizatorem spotkania była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: Pan Tomasz Szewczyk – szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Zagrożeń Asymetrycznych oraz główni specjaliści w Wydziale Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Zagrożeń Asymetrycznych Pan Maciej Pyznar i Pani Aneta Bugajska.
Tematem wykładu przygotowanego przez przedstawicieli RCB były kwestie związane z ochroną infrastruktury krytycznej. W swoich prezentacjach Panowie Szewczyk i Pyznar omówili koncepcję infrastruktury krytycznej, jej ochrony oraz proces jej wyznaczania. Prelegenci podkreślili ważność całościowego podejścia do ochrony infrastruktury krytycznej tzw. all – hazards approach.
W trakcie wykładu przedstawiono również toczące się prace nad przygotowaniem Narodowego Planu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz działania podejmowane w obszarze współpracy z operatorami infrastruktury krytycznej.