W dniach 1-2 grudnia 2011 r. w miejscowości Ispra, w pobliżu Mediolanu (Włochy) odbyły się szóste warsztaty nt. wdrożenia i zastosowania Dyrektywy 2008/114/WE w sprawie rozpoznawania i wyznaczania Europejskiej Infrastruktury Krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.

Głównym celem warsztatów było omówienie obecnego stanu wdrożenia Dyrektywy w państwach członkowskich oraz przygotowanie do planowanego jej przeglądu , który rozpocznie się w styczniu 2012 r. Poruszano także m.in. kwestie planów ochrony infrastruktury, przeglądu kryteriów sektorowych i przekrojowych przygotowanych na potrzeby Dyrektywy, jak również oceny ryzyka.

Innymi obszarami tematycznymi omawianymi podczas warsztatów była kwestia ewentualnego dodania sektora technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT) w zakres Dyrektywy oraz kwestia infrastruktury związanej z przestrzenią kosmiczną.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC). Wzięli w nich udział eksperci ds. ochrony infrastruktury krytycznej z państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisja Europejska (DG Home, DG Energy, DG Enterprise & Industry), a także firma BOOZ&CO odpowiedzialna za przygotowanie dla Komisji Europejskiej raportu na potrzeby przeglądu Dyrektywy 2008/114/WE.

Z ramienia Polski w warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – Pani Aneta Bugajska i Pan Michał Grzybowski.