We wtorek 12 maja, w ramach ćwiczenia RENEGADE – KAPER 15/I, w niektórych regionach kraju zostaną uruchomione syreny alarmowe – trzyminutowy modulowany dźwięk. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez dźwięk ciągły – również trzyminutowy. Będzie to test systemu ostrzegania. Włączenie syren alarmowych jest jednym z elementów ćwiczenia, które zakłada naruszenie przestrzeni powietrznej kraju.

Ćwiczenie RENEGADE – KAPER 15/I jest organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jego celem jest sprawdzenie procedur współdziałania Sił Zbrojnych RP i instytucji cywilnych w ramach przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i morza. Scenariusz ćwiczenia zakłada możliwość dokonania ataków terrorystycznych na obiekty infrastruktury krytycznej, w tym infrastruktury morskiej oraz ważne obiekty użyteczności publicznej. Jednocześnie, w ramach ćwiczenia zostanie przeprowadzony trening powszechnego alarmowania i ostrzegania w wybranych regionach kraju.

Ostrzeganie i alarmowanie ludności leży w kompetencjach szefa Obrony Cywilnej. W województwie jest nim wojewoda, w mieście prezydent lub burmistrz.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest jedną z instytucji zaangażowanych w ćwiczenie.