Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle przemieszcza się na wysokości Warszawy. Stan wody wzrastał w godzinach nocnych, obecnie ustabilizował się – na wodowskazie Warszawa na poziomie 697 cm (47 cm ponad stan alarmowy).

Według prognoz woda w stolicy zacznie stopniowo opadać, natomiast wzrosty spodziewane są w dalszym biegu rzeki. Nie odnotowano istotnych zdarzeń.

Na Odrze sytuacja stabilna. Fala wezbraniowa ulega wydłużeniu i wypłaszczeniu. W najbliższych godzinach obserwowana będzie w Głogowie. Na wodowskazach Głogów i Ścinawa nieznacznie przekroczone są stany alarmowe. Poniżej stan wody wzrasta w strefie wody wysokiej. W Nowej Soli i Cigacicach obserwuje się przekroczenie stanów ostrzegawczych a prognozuje się przekroczenie stanów alarmowych.

 Przekroczone stany alarmowe i ostrzegawcze:

alarmowe: w dorzeczu Wisły na 17 stacjach wodowskazowych – maksymalnie o 77 cm w Krasnymstawie na Wieprzu, w dorzeczu Odry na 2 stacjach – maksymalnie o 17 cm w Głogowie na Odrze;

ostrzegawcze: na 16 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i 9 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

Alarmy przeciwpowodziowe:

lubelskie – powiaty:kraśnicki, opolski, puławski, rycki;gminy:Wilków, Józefów nad Wisłą, Izbica, Stężyca, Łaziska, Kazimierz Dolny, Janowiec, Puławy, Annopol,miasta:Puławy, Dęblin Krasnystaw;

świętokrzyskie – powiaty:staszowski w Połańcu, buski w Nowym Korczynie, opatowski w Tarłowie i Ożarowie oraz sandomierski;

mazowieckie – gminy:Maciejowice, Wilga, Magnuszew, Sieciechów, Gniewoszów, Kozienice, Gniewoszów, Chotcza, Solec nad Wisłą, Lucimia, Andrzejów, Góra Kalwaria, Konstancin Jeziorna, Sobienie-Jeziory, Karczew, Otwock, Józefów, Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice, Nowy Duninów, Jabłonna, Wieliszew, Czosnów, Leoncin, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek,m. Warszawa.

Ostrzeżenia IMGW:

hydrologiczne trzeciego stopnia (w trzystopniowej skali)–wzrost poziomów wody z przekroczeniem stanów alarmowych na terenie województw: mazowieckiego (przemieszczanie fali wezbraniowej na Wiśle), dolnośląskiego (przemieszczanie fali wezbraniowej na Odrze);

hydrologiczne drugiego stopnia –wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, punktowo alarmowych, na terenie województw kujawsko-pomorskiego (Wisła) i lubuskiego (Odra).

SYTUACJA W WOJEWÓDZTWACH

mazowieckieRZGW w Warszawie prowadziło prace w dwóch miejscach, które mogą być szczególnie wrażliwe na przejście fali wezbraniowej. W m. Borowiczki są to: zapora boczna na odcinku od wału przeciwpowodziowego do ujścia Słupianki, wały wsteczne Słupianki oraz lewy wał wsteczny Rosicy. Na wszystkich obiektach wykonano przesłony przeciwfiltracyjne. Dodatkowo odwodna skarpa zapory bocznej w części nieumocnionej została zabezpieczona pasem foli obciążonej workami z piaskiem. Zapora Stopnia Wodnego we Włocławku – wykonano prace na zaporze ziemnej, jazie betonowym, przepławce i śluzie. Ponadto w Warszawie dokonano kontroli terenu od mostu Łazienkowskiego do mostu Grota Roweckiego pod kątem potencjalnych utrudnień – nie stwierdzono zagrożenia. Skontrolowano również teren budowy bulwaru – teren jest zabezpieczony przed wezbraniem. W powiecie zwoleńskim woda podtopiła zabudowania w 15 gospodarstwach w m. Lucimia oraz w 3 gospodarstwach w m. Andrzejów (Borowiec), zatopiony jest most w miejscowości Andrzejów (Borowiec), dwie drogi powiatowe oraz cztery drogi gminne. Główną przyczyną zagrożenia jest brak obwałowania przeciwpowodziowego dla wskazanych miejscowości. Ewakuowano zwierzęta gospodarskie i maszyny rolnicze. Nie stwierdzono zagrożenia dla ludzi. Prowadzony jest ciągły monitoring wiślanego wału przeciwpowodziowego. Wybudowano obwałowania z worków z piaskiem dla ochrony gospodarstw oraz uszczelniono wały przeciwpowodziowe. W powiatach: płońskim, garwolińskim i piaseczyńskim prowadzone jest patrolowanie wałów i stały nadzór nad sytuacją.

lubelskiesytuacja stabilizuje się. Prowadzone są działania zabezpieczające na 3-kilometrowym odcinku wału w Kępie Gosteckiej, gdzie występują miejscowe podsiąki w zaniżeniach terenu. Wały przeciwpowodziowe w miejscowościach nadrzecznych są stale patrolowane. W Dęblinie w podwalu Wisły utrzymywany jest mobilny system przeciwpowodziowy (MSPP) mająca na celu ochronę budynku Miejskiego Domu Kultury, teren jest monitorowany. Na terenie gm. Stężyca zalane są nieużytki i łąki – brak zagrożenia dla domów. Prowadzony jest monitoring i patrolowanie wałów.  W powiecie Krasnystaw w gm. Izbica zalanych lub podtopionych zostało 17 budynków mieszkalnych, 28 budynków gospodarczych lub inwentarskich i 5 magazynowych. Trwa zabezpieczanie, wszystkie ewakuowane osoby wczoraj wróciły do domów. W m. Krasnystaw (rz. Wieprz) stwierdzono 92 zalane lub podtopione budynki. Nadal ewakuowanych jest 10 osób. W gm. Łopiennik Górny wykonano wały zabezpieczające koronę drogi powiatowej nr 3122.

kujawsko-pomorskie – prowadzony jest stały monitoring sytuacji. W m. Mąkowarsko (pow. bydgoski) doszło do zapadnięcia się jezdni, najprawdopodobniej w wyniku podmycia przez rz. Sępolno.

wielkopolskie –prowadzony jest stały monitoring sytuacji, aktualnie brak zagrożenia.

lubuskie – prowadzony jest stały monitoring sytuacji. Aktualnie brak zagrożenia, mogą wystąpić jedynie lokalne podtopienia łąk, pól i nieużytków.

zachodnio-pomorskie – prowadzony jest stały monitoring sytuacji. Wojewoda wydał zalecenie dla powiatów położonych wzdłuż Odry o przygotowaniu sił i środków w przypadku zagrożenia wezbraniem.

świętokrzyskie – zagrożenie powodziowe minęło, działania polegają na monitorowaniu wałów i wypompowywaniu wody z obiektów. Na terenach dotkniętych podtopieniami trwa szacowanie strat.

małopolskie – stabilizuje się sytuacja na obszarze województwa. Nie wystąpiły nowe zdarzenia. Prowadzono działania związane z usuwaniem skutków. Trwa szacowanie szkód i strat. Na Dunaju w Nowym Sączu trwa usuwanie szkód związanych z powstaniem wyrwy w międzywalu. W m. Kęty stwierdzono uszkodzenie brzegu rz. Soły na długości 150 metrów. W m. Kamienica pow. limanowski zamknięty jest most – połączenie na trasie Mszana Dolna, Kamienica, Łącko. W dalszym ciągu występują utrudnienia na torach kolejowych w m. Królowa Górna (pow. nowosądecki) związane z uaktywnieniem się osuwiska. Ogółem uaktywnionych jest 68 osuwisk w powiatach: gorlickim, limanowskim myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, proszowickim, suskim, tarnowskim i tatrzańskim.

dolnośląskie – odwołane zostały wszystkie pogotowia oraz alarmy przeciwpowodziowe. Nie odnotowano zagrożeń.

podkarpackie – aktualnie sytuacja jest stabilna. W samorządach pracują komisje ds. szacowania szkód.

śląskie – brak alarmów i stanów pogotowia przeciwpowodziowego. W powiatach i gminach szacowane są straty i szkody. W miejscowości Hecznarowice i w Kobiernicach po zakończeniu zabezpieczenia wyrw w brzegach Soły prowadzony jest stały monitoring. Na zlecenie wójta gm. Koszarawa wysadzono most na rz. Koszarawa. Prace związane z wyciągnięciem pozostałości z rzeki mają zostać przeprowadzone dziś.

DZIAŁANIA SŁUŻB

Państwowa Straż Pożarna

W godz. 15.00 – 5.00 na terenie kraju odnotowano 251 interwencji. Działania prowadzone były przez 2666 ratowników i 449 pojazdów. Najwięcej interwencji odnotowano: małopolskie – 103, podkarpackie – 70, mazowieckie – 45. W związku z aktualną sytuacją utworzono trzy bazy koncentracji sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego.

Policja

Do działań wynikających z wystąpienia niekorzystnych warunków hydrologicznych skierowano łącznie (20/21.05) 614 funkcjonariuszy i 175 pojazdów. Nie stwierdzono zagrożeń dla policyjnych obiektów strategicznych.

Straż Graniczna

Patrole SG wykonują zadania w ochronie granicy państwowej, w rejonie rzek monitorują poziomy wód.

Siły Zbrojne RP

W dniu 20.05 odwołane siły i środki powróciły do Miejsca Stałej Dyslokacji. Brak nowych zapotrzebowań.