W dniach 29-30 listopada w siedzibie głównej NATO w Brukseli odbyły się warsztaty dotyczące bezpieczeństwa energetycznej infrastruktury krytycznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa reprezentowane było przez Pana Kamila Galickiego, Zastępcę Dyrektora RCB oraz Pana Tomasza Szewczyka, Szefa Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej.  W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, firmy Gaz- System S.A. oraz Centrum Techniki Morskiej S.A.

Warsztaty składały się z dwóch modułów, pierwszego, poświęconego bezpieczeństwu terminali LNG oraz drugiego,  dotyczącego  platform wydobywczych ropy z dna morskiego.

Celem warsztatów było :

–              usprawnienie przepływu informacji na temat istniejących procedur, dotychczasowych doświadczeń oraz  dobrych praktyk w zakresie ochrony energetycznej infrastruktury krytycznej,

–              umożliwienie aktywnej dyskusji pomiędzy Sojusznikami oraz krajami partnerskimi na temat  gotowości i środków reagowania w sytuacjach kryzysowych w obszarze energetycznym, uwzględniając fakt, iż NATO nie jest  instytucją pierwszego reagowania w tego typu sytuacjach,

–              wzmocnienie współpracy pomiędzy Sojusznikami, partnerami, innymi zainteresowanymi stronami (w tym  sektorem biznesu), oraz podmiotami międzynarodowymi,

–              wymiana poglądów uczestników spotkania na temat roli NATO w ochronie energetycznej infrastruktury krytycznej przed zagrożeniem terrorystycznym.