Problemy związane z zarządzaniem i reagowaniem kryzysowym na wypadek zagrożenia ludności cywilnej potencjalnym uderzeniem z powietrza, w tym użyciem rakiety balistycznej, było tematem roboczego spotkania ekspertów zajmujących się ochroną ludności. Spotkanie, które zgromadziło specjalistów z instytucji i służb kompetentnych w tej problematyce, odbyło się w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 27 czerwca br.

Zastanawiano się, czy a jeżeli tak, to które elementy polskiego sytemu ostrzegania i ochrony ludności należałoby udoskonalić czy wręcz zmienić. Wskazywano przede wszystkim na potrzebę dobrego przygotowania odpowiedzialnych instytucji i służb, które można osiągnąć jedynie poprzez szkolenia i regularne ćwiczenia, a także na lepszą edukację społeczeństwa na rzecz własnego bezpieczeństwa.

Bezpośrednim bodźcem do zorganizowania spotkania, które służyło wymianie poglądów na temat pomocy ludności cywilnej w przypadku zagrożenia,  były prace nad systemem obrony przeciwrakietowej NATO (BMD). Ochrona ludności jest jednym z najważniejszych aspektów ujętych w tej koncepcji, stanowiąc przedmiot prac cywilnego pionu NATO (CEP).