Patrick Turner, Zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Operacji, 9 kwietnia odwiedził Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy. Podczas wizyty, Turner spotkał się z zastępcą dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Krzysztofem Malesą.

W trakcie wizyty Turnera, rozmawiano o ćwiczeniach dla struktur dowodzenia i sił NATO. Przedyskutowano również możliwe nowe wyzwania, z jakimi Sojusz w przyszłości będzie musiał się zmierzyć.

Zastępca dyrektora RCB omówił rolę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także zadania wynikające ze współpracy z NATO – „Członkostwo Polski w Sojuszu przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa naszego kraju oraz pozycji międzynarodowej. Należy jednak pamiętać, że wciąż mamy wiele do zrobienia, szczególnie w obszarach wymagających ponadresortowej koordynacji. To właśnie RCB jest instytucją, która ma stanowić platformę integrującą działania podmiotów zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe w Polsce – powiedział Krzysztof Malesa.

Zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Operacji, podczas swojego pobytu w Polsce, spotkał się również ze studentami kierunku Nauk Politycznych i Obronności na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Turner wygłosił wykład nt. obecnych priorytetów Sojuszu, a także rozmawiał ze studentami o wyzwaniach, jakie przed nim stoją.

Najważniejszymi kwestiami dla NATO są: obrona i odstraszanie, a także budowanie stabilności w naszym sąsiedztwie, które są kluczowe do walki z terroryzmem. Z kolei wzmacnianie współpracy z Unią Europejską, a przede wszystkim zwiększanie wydatków na obronność i sprawiedliwy podział obciążeń są niezbędne dla naszego wspólnego bezpieczeństwa” – zauważył Turner.

Wizytę Patricka Turnera zakończyła dyskusja nt. Sojuszu, jego roli, a także obecnej sytuacji geopolitycznej.