W środę 7 marca 2012 roku zakończyło się trzydniowe ćwiczenie „LIBERO”, którego organizatorem było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas dwóch pierwszych dni (5-6 marca) w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej w ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele 49 podmiotów administracji państwowej, w tym: 5 urzędów miast, 16 wojewodów z wybranymi przedstawicielami administracji zespolonej, 14 ministerstw (m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki) wraz z jednostkami podległymi i nadzorowanymi (KGP, KGPSP, KG SG, PKP PLK, GDDKiA, ULC, PPL, PAŻP), urzędów centralnych (ABW, PAA, Prokuratura Generalna, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego), spółka PL.2012.

W ramach gry decyzyjnej uczestnicy doskonalili proces podejmowania decyzji oraz reagowanie w sytuacjach kryzysowych, jakie potencjalnie mogłyby wydarzyć się podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Sytuacje, jakim musieli stawić czoła to 27 scenariuszy opracowanych na podstawie analizy zagrożeń dotyczących m.in. zakłóceń w transporcie lądowym i powietrznym, blokad przejścia granicznego, zakłóceń w dostawach prądu, zakłóceń porządku publicznego, wystąpienia katastrofy budowlanej czy masowego zatrucia pokarmowego.

7 marca, w dniu kończącym ćwiczenie, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła się dyskusja panelowa, w której, jako obserwatorzy, wzięli udział m.in. Minister Spraw Wewnętrznych – Jacek Cichocki, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomir Nowak, Wiceminister Obrony Narodowej – Zbigniew Włosowicz, Wiceminister Zdrowia – Marek Haber, Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski, Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, Wojewoda Podkarpacki – Małgorzata Chomycz – Śmigielska, Wojewoda Lubelski – Jolanta Szołno – Koguc, Wicewojewoda Pomorski – Michał Owczarczak, Wicewojewoda Dolnośląski – Ewa Mańkowska, Prezydent Miasta Poznania – Ryszard Grobelny, Sekretarz Miasta Gdańska – Danuta Janczarek. Sytuacje omawiane podczas tej części spotkania dotyczyły katastrofy budowlanej w strefie kibica i wybuchu epidemii grypy.

Celem ćwiczenia było sprawdzenie rozwiązań organizacyjnych, współdziałania poszczególnych ogniw administracji i służb, działania nowych struktur dedykowanych dla zapewnienia bezpieczeństwa Turnieju Finałowego, w szczególności pod względem obiegu informacji i procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Jak podkreślił Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski, wypracowane podczas fazy przygotowawczej ćwiczenia „LIBERO”, trwającego od października 2011 r., a przećwiczone w dniach 5-7 marca rozwiązania, zostaną włączone do planów działania instytucji i służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie Turnieju. Do takich rozwiązań należy m.in. propozycja utworzenia wspólnych sztabów miejsko – wojewódzkich, co w znaczący sposób usprawni proces podejmowania decyzji podczas sytuacji kryzysowych.

***

Ćwiczenie „LIBERO” składało się z dwóch etapów – szkoleniowego, który się już zakończył oraz ćwiczeń sztabowych, tzw. aktywnej fazy ćwiczenia. W ramach etapu szkoleniowego odbyło się już pięć modułów, w tym dwa dwudniowe. Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa, jako organizatorowi, zależało na usystematyzowaniu, a przede wszystkim na ujednoliceniu wiedzy podmiotów systemu zarządzania kryzysowego. Uczestnicy, w ramach gier decyzyjnych opartych na przygotowanych przez zespól planistyczny scenariuszach, omawiali zdarzenia, szukali optymalnych rozwiązań, wymieniali się doświadczeniami. Wszystkie spotkania były ponadto wzbogacane wykładami tematycznymi z zakresu wsparcia wojska dla działań cywilnych, ochrony zdrowia czy zagrożenia czynnikami CBRN.