Zarządzanie kryzysowe NATO, rola planowania cywilnego w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz znaczenie ćwiczeń z serii CMX były głównymi tematami szkolenia zorganizowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wykłady wzorowane były na tzw. kursach orientacyjnych regularnie organizowanych w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. W spotkaniu w siedzibie RCB uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli administracji rządowej, między innymi z MSW, MON, MAiC oraz innych ministerstw, a także służb.

Prelegenci, którzy przybyli z Kwatery Głównej NATO, przedstawili charakterystykę systemu zarządzania NATO jako jednej z trzech głównych dziedzin działalności Sojuszu – obok obrony kolektywnej i współpracy z partnerami na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego. Omówiono poszczególne fazy procesu zarządzania kryzysowego i powiązania z planowaniem różnych operacji. Mówiono również o wyzwaniach dla bezpieczeństwa Europy, pojawiających się zarówno na wschód jak i na południe od granic Sojuszu, a w tym kontekście o planach zmierzających do wzmocnienia odporności na zagrożenia i obronności.

System zarządzania kryzysowego w Polsce oraz rolę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przedstawili Janusz Skulich, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Krzysztof Malesa, wicedyrektor RCB.