Kwestie związane z migracją ludności, a tym w kontekście bezpieczeństwo Polski, zagrożenie terrorystyczne, także w obszarze cyberbezpieczeństwa, oraz wnioski płynące z zabezpieczenia Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży były przedmiotem dyskusji podczas konferencji „Zarządzanie kryzysowe wobec zmian w sytuacji geopolitycznej Europy”. Spotkanie zorganizowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wspólnie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Otwierając konferencję, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak podkreślił, że

„wobec zmian w sytuacji geopolitycznej Europy, zarządzanie kryzysowe dotyczy coraz bardziej różnorodnych aspektów bezpieczeństwa”.

Zwrócił jednak uwagę, że

„dyskutując o zarządzaniu kryzysowym powinniśmy także skupić się na zarządzaniu ryzykiem, a nie tylko na reagowaniu”.

Konferencja zgromadziła wielu ekspertów z instytucji odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo, którzy omówili m.in. zagrożenia związane z atakami terrorystycznymi w Europie, sytuację związaną z napływem cudzoziemców i w tym kontekście wzrostem zagrożenia w Europie, wnioski z przebiegu zabezpieczenia Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży, „most powietrzny” jako element zabezpieczenia imprez masowych oraz sposoby przeciwdziałania atakom teleinformatycznym w sektorze elektroenergetyki.

Mówiąc o zagadnieniach związanych z migracją ludności, zwrócono uwagę, że Polska, dla większości migrantów jest krajem tranzytowym. Wynika to m.in. z faktu, że jesteśmy jako kraj doskonale połączeni komunikacyjnie z państwami Europy Zachodniej. Ponadto czynnikiem przyciągającym migrantów do Polski jest praca oraz łatwość uzyskania wizy.

W kontekście wniosków z zabezpieczenia Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży podkreślono doskonałą współpracę wszystkich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Uczestników tych dwóch wydarzeń ochraniało m.in. 28 tys. policjantów, 1300 funkcjonariuszy Straży Granicznej i około 900 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Były to wyjątkowe wydarzenia, które przebiegły bez zakłóceń dzięki ogromnej pracy włożonej nie tylko w zabezpieczenie samych wydarzeń, ale przede wszystkim ich profesjonalne przygotowanie.

Zwrócono także uwagę na konieczność zapewnienia tzw. „mostu powietrznego” jako elementu zabezpieczenia dużych imprez masowych.

1
2
3

4
5
6

7
8
9